left
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Ảnh: Trùng Khánh)

Thông tin từ Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2020- 2025, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, khóa VII giảm 5% so với số lượng cấp ủy viên. Danh sách được giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 54 đồng chí để bầu lấy 48 đồng chí, số dư 6 đồng chí. Trong đó tái cử 31 người, giới thiệu mới 18 người; thực hiện bầu khuyết một cơ cấu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, do đồng chí Mai Văn Linh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh mới được điều động, bổ nhiệm từ 1/9/2020 nên Tỉnh ủy chưa thực hiện quy trình để giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy Khóa VII.

Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã bầu 48 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều tối, Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Khóa VI. 

Ngày 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc theo kế hoạch./.

Mẫn Nhiên