leftcenterrightdel
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Thanh Hùng vi phạm tập trung đông người, để cán bộ cấp dưới sử dụng rượu, bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Núi Voi. (Ảnh: Báo tuổi trẻ)

 Tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xã định: Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên nhưng ông Nguyễn Thanh Hùng chưa gương mẫu, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm tập trung đông người, để cán bộ cấp dưới sử dụng rượu, bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Núi Voi.

Ông Nguyễn Thanh Hùng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của ông Hùng là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hùng bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Chau Phi Rôm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tịnh Biên.

Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên nhưng ông Chau Phi Rôm chưa gương mẫu, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm tập trung đông người, sử dụng rượu, bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Núi Voi.

Ông Chau Phi Rôm đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Chau Phi Rôm bằng hình thức cảnh cáo.

Cũng tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Văn Lãm, Phó Bí thư Đảng ủy (nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân) xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Lãm đã có sai phạm về quản lý đất đai, cho thuê tài sản, quản lý tài sản về ngân sách. Ngoài ra, ông Lãm còn buông lỏng công tác lãnh đạo, để cán bộ địa chính là ông Nguyễn Ngọc Hớn vi phạm rất nghiêm trọng trong việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm thủ tục hành chính về đất đai trái quy định.

Cụ thể, ông Hớn đã nhận tiền thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai trái quy định trong thời gian dài, tự vận động thu tiền xây dựng nông thôn mới, vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; không chấp hành quy định của cấp trên về việc nghiêm cấm thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính thay cho tổ chức, cá nhân.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hớn, Phó Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thành (nguyên Đảng ủy viên, Công chức Địa chính) xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn bằng hình thức khai trừ./.

An Nhiên