leftcenterrightdel
Thay mặt Ban Biên tập, Đảng ủy Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Minh gửi lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên  Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng)

Nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), ngày 19/11, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Báo, Trưởng ban Xây dựng Đảng làm trưởng đoàn đã đến tặng hoa và chúc mừng Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng); Khoa Công tác Đảng - Công tác Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị); Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội Nhân văn (Học viện An ninh nhân dân).

Tại các nơi đến chúc mừng, thay mặt Ban Biên tập, Đảng ủy Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Minh đã gửi lẵng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, các thầy cô, cán bộ nhân viên các đơn vị sức khỏe, hạnh phúc, luôn gặt hái nhiều thành công trong công tác giảng dạy, sự nghiệp trồng người.

Trao đổi, trò chuyện với lãnh đạo các đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Minh chia sẻ, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan báo chí trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng; tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng internet. Trong suốt chặng đường 21 năm xây dựng và phát triển, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện tốt chức năng tuyên truyền thông tin chính thống về quan điểm, đường lối, chính sách và hoạt động của toàn Đảng; kịp thời phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế và văn hoá - xã hội trên phạm vi cả nước.

Trong đó, Báo có nhiệm vụ rất quan trọng tuyên truyền đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tuyên truyền các hoạt động của cấp ủy Đảng, đặc biệt Báo tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cùng với đó tuyên truyền nhân tố mới, tấm gương sáng đảng viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Minh gửi lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Công tác Đảng - Công tác Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)

Đồng chí Nguyễn Văn Minh cũng chia sẻ, cùng với các ban, đơn vị trong Báo, Ban Xây dựng Đảng là một trong những ban nòng cốt của Báo có nhiệm vụ tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng theo quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời tuyên truyền, phản ánh hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban Đảng Trung ương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương…

Cùng với các nhiệm vụ trên, Ban Xây dựng Đảng được giao nhiệm vụ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chia sẻ đây là lĩnh vực được Đảng luôn quan tâm, đẩy mạnh, Báo đã và đang tập trung tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động, gần đây nhất Báo đã được Ban Tuyên giáo Trung ương giao phối hợp với Vụ Báo chí – Xuất bản tổ chức Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; sắp tới Báo tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”…

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Minh gửi lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội Nhân văn (Học viện An ninh nhân dân) 

Đồng chí Nguyễn Văn Minh chia sẻ những nội dung liên quan đến lĩnh vực lý luận chính trị là thế mạnh của một số đơn vị nói chung và Khoa Công tác Đảng - Công tác Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị); Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội Nhân văn (Học viện An ninh nhân dân) nói riêng. Cho rằng, nhiều nội dung giữa Báo và các đơn vị hợp tác hiệu quả trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Minh mong muốn thời gian tới, Báo tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, giảng viên của Khoa Công tác Đảng - Công tác Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị); Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội Nhân văn (Học viện An ninh nhân dân) gửi các bài viết có chất lượng cao đăng tải trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội được dư luận quan tâm nói chung và các bài viết liên quan đến lĩnh vực lý luận chính trị và đặc biệt các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng…

Tại các nơi đến, thay mặt lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí lãnh đạo Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng); Khoa Công tác Đảng - Công tác Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị); Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội Nhân văn (Học viện An ninh nhân dân) trân trọng cảm ơn tình cảm của Ban Biên tập, Đảng uỷ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành cho thầy và trò nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, và coi đây là nguồn động viên, khích lệ đối với đội ngũ nhà giáo; đồng thời mong muốn Báo điện tử tiếp tục là cầu nối, tiếp nhận các bài viết của các chuyên gia, cán bộ, giảng viên trong các đơn vị để chuyển tải các nội dung rộng rãi đến bạn đọc…/.

Tin, ảnh: Minh Chính