leftcenterrightdel

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phụ trách 6 đơn vị và chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.

(Ảnh: Hồ Văn)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy theo dõi, phụ trách 6 đơn vị, gồm: Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Quân sự TP, Đảng ủy Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP, Huyện ủy Củ Chi.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy;  theo dõi, phụ trách 7 đơn vị. Đó là Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP, Quận ủy quận 6, Quận ủy quận 7, Huyện ủy Hóc Môn.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP theo dõi, phụ trách 7 đơn vị. Đó là Ban cán sự đảng UBND TP, Đảng ủy Công an TP, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP, Quận ủy quận 2, Quận ủy quận 9, Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Cần Giờ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP theo dõi, phụ trách 7 đơn vị, gồm: Đảng đoàn HĐND TP, Đảng ủy Bưu điện TP, Đảng ủy Viễn thông TP, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quận ủy quận 3, Huyện ủy Nhà Bè.

Tân Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải giữ nhiệm vụ Phó Bí thư phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho đến khi có nhân sự giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy;  theo dõi, phụ trách 8 đơn vị gồm: Ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động TP, Đảng đoàn Hội Nông dân TP, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh TP, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Thành Đoàn, Quận ủy quận 8, Huyện ủy Bình Chánh.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy theo dõi, phụ trách 7 đơn vị gồm: Quận ủy Tân Bình, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy theo dõi, phụ trách 7 đơn vị. Đó là Quận ủy Gò Vấp, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên - Môi trường, Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP, Đảng đoàn Hiệp Hội Doanh nghiệp TP.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi, phụ trách 6 đơn vị, gồm: Quận ủy Tân Phú, Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Những thành viên còn lại trong Ban Thường vụ Thành ủy cũng được phân công, theo dõi và phụ trách các đơn vị, cơ quan còn lại theo chức năng và chuyên môn của mình.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thống nhất phân công các nhóm Thành ủy viên theo lĩnh vực công tác. Theo đó, nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường gồm 7 đồng chí do đồng chí Lê Hòa Bình làm nhóm trưởng. Nhóm Kinh tế gồm 12 đồng chí do đồng chí Phan Thị Thắng làm nhóm trưởng. Nhóm Văn hóa – xã hội gồm 10 đồng chí do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê làm nhóm trưởng. Nhóm Quốc phòng – an ninh gồm 10 đồng chí do đồng chí Lê Thanh Liêm làm nhóm trưởng. Nhóm Xây dựng Đảng gồm 11 đồng chí do đồng chí Nguyễn Hồ Hải làm nhóm trưởng. Nhóm Mặt trận – Đoàn thể gồm 8 đồng chí do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp làm nhóm trưởng.

Đối với việc phân công Thường trực Thành ủy phụ trách nhóm công tác, đồng chí Nguyễn Văn Nên chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung và theo dõi chỉ đạo nhóm Quốc phòng - An ninh. Đồng chí Trần Lưu Quang chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo nhóm Xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Thành Phong chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường, nhóm Kinh tế. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Văn hóa - Xã hội. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Mặt trận – Đoàn thể và phụ trách công tác dân vận của Đảng./.

Chi Mai (Tổng hợp)