Bình Dương: Hướng thế hệ trẻ đến với các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống

Thứ sáu, 26/11/2021 09:47
(ĐCSVN) - Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bình Dương trong năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra các chỉ tiêu, công trình, chương trình, giải pháp và nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, công tác quán triệt Chỉ thị, các Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội được Ban chấp hành Tỉnh đoàn khẩn trương triển khai thực hiện trong toàn Đoàn, theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến quán triệt và tập huấn công tác Đại hội cho hơn 3000 cán bộ Đoàn chủ chốt từ cấp tỉnh đến chi Đoàn.

Theo kế hoạch dự kiến, thời gian hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở trước tháng 5/2022; cấp huyện hoàn thành trước tháng 7/2022. Riêng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI sẽ diễn ra trong 02 ngày, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian tháng 9/2022.

Theo đó, công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện chu đáo, chặt chẽ với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, ở cấp tỉnh, cấp huyện đã thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban tham mưu phục vụ Đại hội, phân công cụ thể các đồng chí cán bộ Đoàn. Các tiểu ban đã chủ động tham mưu ban hành những kế hoạch, văn bản liên quan để triển khai nhiệm vụ, đồng thời thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai công việc, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai và hỗ trợ, định hướng, hướng dẫn Đoàn Thanh niên các đơn vị, địa phương mình phụ trách trong công tác tổ chức Đại hội.

Với mục đích giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn các cấp, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã định hướng nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng theo 04 giai đoạn gắn với các mốc thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, đảm bảo tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, trọng tâm thực hiện các sản phẩm sáng tạo tuyên truyền về vị trí, vai trò và những cống hiến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các công trình, phần việc tiêu biểu, các mô hình, cách làm hiệu quả, gương điển hình trong nhiệm kỳ 2017-2022; đặc biệt tuyên truyền lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 1930-1975 và giai đoạn 1976-2020; tổ chức các diễn đàn, cuộc thi, hoạt động để chăm lo cho thanh thiếu nhi, thực hiện các công trình thanh niên gắn với công tác phòng chống dịch COVID - 19 và tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công tác nhân sự được Ban chấp hành Tỉnh đoàn triển khai sớm, chặt chẽ, đúng quy định. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, có kiến thức và kỹ năng đoàn kết tập hợp thanh niên, trưởng thành từ thực tiễn công tác Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ Đoàn, phát huy vai trò tham mưu của Ban Chấp hành Đoàn các cấp, sự định hướng chặt chẽ của Ban Thường vụ Đoàn cấp trên, đảm bảo tiếp tục nâng cao chất lượng đầu vào cán bộ Đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng thời tham mưu giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn lớn tuổi.

Đưa ra ý kiến về Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho rằng, Văn kiện Đại hội lần này phải ngắn gọn, súc tích, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi, đồng thời gắn với tình hình thực tế và nhu cầu thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị, xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng hiệu quả, sáng tạo, sát thực tế; văn kiện ở cấp dưới càng phải rõ ràng các nhiệm vụ, giải pháp trong đồng hành và chăm lo các đối tượng thanh thiếu nhi; thiết kế và tổ chức các phong trào hoạt động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn thanh niên sinh sống, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân, lao động tự do, học sinh, sinh viên… để tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển đoàn viên mạnh về số lượng và chất lượng, chủ động giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực để tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời nhấn mạnh, trước bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và tỉnh Bình Dương có nhiều thay đổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, tiếp tục xuất hiện các xu hướng, trào lưu mới trong giới trẻ…, Tình hình đó sẽ tác động lớn đến nhận thức, hành động của đoàn viên thanh niên, Vì vậy, văn kiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 cần bàn thật kỹ, đặt ra các giải pháp thiết thực trong giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật cho thanh thanh niên, đoàn kết tập hợp thanh niên sâu rộng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi, hướng thế hệ trẻ đến với các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân chia sẻ, trong kỳ Đại hội lần này, tỷ lệ bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội cấp cơ sở tăng 35% so với nhiệm kỳ trước, điều này đề cao tính dân chủ và thể hiện ý chí, nguyện vọng, sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với nhân sự được chọn phải có uy tín cao; độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn có thay đổi theo hướng phù hợp với thực tiễn, trong đó cấp cơ sở bình quân không quá 29 tuổi, cấp huyện và tương đương bình quân không quá 30 tuổi, cấp tỉnh bình quân không quá 32 tuổi. Số lượng BCH Đoàn các cấp giảm, trong đó cấp huyện và tương đương có từ 15 đến 29 Ủy viên (giảm cận trên 04 Ủy viên), Ban Thường vụ có từ 5 đến 9 Ủy viên (giảm cận trên 02 Ủy viên); số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp Tỉnh có 41 Ủy viên (giảm cận trên tối đa 04 Ủy viên) và Ban Thường vụ có 13 Ủy viên (giảm cận trên tối đa 02 Ủy viên).

Bên cạnh đó, công tác tổ chức Đại hội phải đảm bảo bám sát chương trình, nội dung Kế hoạch đề ra, đặc biệt đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả cao. Việc tổ chức Đại hội Đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh cần phải đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự, đảm bảo quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phương án tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị nghiêm túc, được Ban Thường vụ Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp phê duyệt. Tất cả các Đại hội phải chuẩn bị và tham mưu phương án y tế chặt chẽ, có nhân viên y tế hỗ trợ chăm lo tốt nhất sức khỏe đại biểu; chọn và quyết định số lượng đại biểu phù hợp, đảm bảo các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công. Một số nội dung Đại hội có thể thực hiện trực tuyến như tổ chức đóng góp văn kiện Đại hội, tổ chức các diễn đàn hiến kế cho Đoàn,.. đồng thời Đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, cách thức tiếp cận mới trong các đối tượng thanh thiếu nhi.

Đại diện Ban chấp hành Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân tin tưởng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đầy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân, đặc biệt sự ủng hộ, đóng góp tích cực, đề xuất, hiến kế các ý tưởng, giải pháp, mô hình hiệu quả của các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh, để từ đó toàn Đoàn sẽ thiết kế những phong trào, chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả cho thanh thiếu nhi trong thời gian tới, xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn Đoàn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022; tổ chức các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, ý nghĩa tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống COVID-19 tại địa phương; phát động toàn Đoàn đồng loạt tổ chức kết nạp đoàn viên, đội viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, các hoạt động chăm lo thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học tốt; bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cha mẹ do đại dịch COVID-19; biên soạn, xuất bản 1.000 Quyển sách Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 1976- 2020 và phát hành lại 1.000 Quyển Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 1930 – 1975 trao tặng các cấp bộ Đoàn-Đội trên toàn Tỉnh…

Dưới đây là một số hoạt động thiết thực trước thềm Đại hội: 

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - UVBTV, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương quán triệt một số nội dung trong công tác tổ chức đại hội tại Hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên lần 2, năm 2021. (Ảnh: PV)
leftcenterrightdel
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cuối năm và nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội tại các cơ sở Đoàn. (Ảnh: PV)
leftcenterrightdel
Đoàn viên, hội viên, thanh niên đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ cao điểm chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. (Ảnh: PV)
leftcenterrightdel
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được tổ chức  
leftcenterrightdel
 ...trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học tốt. (Ảnh: PV)
leftcenterrightdel
 Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đoàn viên ưu tú. (Ảnh: PV)
leftcenterrightdel
 Nhiều cơ sở Đoàn đang tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2021-2022. (Ảnh: PV)
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lễ Ra mắt Công trình thanh niên Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. (Ảnh: PV)
leftcenterrightdel
Giới thiệu Công trình Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương. (Ảnh: PV)
CM
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực