leftcenterrightdel
hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ảnh: Báo Bình Phước) 

Thực hiện bước hai quy trình hiệp thương theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, ngày 2/3, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, Bình Phước có 62 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với số lượng dự kiến 100 người. Trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng được phân bổ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham dự hội nghị đã được đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước hướng dẫn, triển khai thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quy trình giới thiệu người ứng cử đảm bảo tuân thủ theo 3 bước: Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người ra ứng cử; tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; trên cơ sở kết quả nhận xét và tín nhiệm của cử tri, ban lãnh đạo tổ chức hội nghị mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Sau khi thống nhất số lượng người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử sẽ tiến hành kê khai, hoàn thiện hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và nộp hồ sơ về Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước 17h00 ngày 14/3/2021.

*Theo Nghị quyết phê chuẩn danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Bình Phước có 22 đơn vị bầu cử tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Có 104 người ứng cử để bầu ra 60 đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, tỉnh Bình Phước sẽ có 11 người tham gia ứng cử (trong đó, có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu) để bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Hoàng Mẫn