leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Anh Ngọc)

Theo đó, năm 2020, toàn ngành đã tích cực tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quyết định chỉ định, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm phục vụ cho công tác nhân sự trước đại hội.

Sau đại hội Đảng bộ cấp huyện, ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử được kịp thời, đảm bảo theo quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch và thực hiện tốt các chính sách cán bộ.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng. Năm 2020, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.138 đảng viên, đạt 113,8% chỉ tiêu đề ra.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng được chú trọng. Công tác thông tin, tổng hợp được thực hiện nghiêm túc. Kết quả, công tác của ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2020.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, luân chuyển đối với cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung vào những việc mới, việc khó; tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên vùng nông thôn, trong các đơn vị kinh tế tư nhân./.

Như Nam