Chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết

Thứ tư, 12/01/2022 18:20
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các cấp Công đoàn triển khai các giải pháp thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngay trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, phấn đấu không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết.

Đồng chí Thái Thu Xương được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sau 2 ngày làm việc, ngày 12/1 Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII) đã bế mạc.

Hội nghị thống nhất ban hành: Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐ khóa XII về công tác Đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Kết luận của Ban Chấp hành Tổng LĐ khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐ về “Công tác tài chính trong tình hình mới”; Kết luận của Ban Chấp hành Tổng LĐ khóa XII về tiếp thục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐ về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; Kết luận của Ban Chấp hành Tổng LĐ khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐ về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”.

leftcenterrightdel
Đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII) tiến hành biểu quyết

Về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn, Ban Chấp hành Tổng LĐ thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn. Trong đó, thống nhất phân chia ngay số dư tài chính tích lũy công đoàn đến ngày 31/12/2021 để đảm bảo thực hiện chuyển sổ kế toán và hạch toán kế toán ngay từ đầu năm 2022. Tỉ lệ phân chia như dự thảo: Quỹ đầu tư cơ sở vật chất 20%, Quỹ hoạt động thường xuyên 50%, Quỹ bảo vệ người lao động 30% để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động bảo vệ người lao động. Thống nhất thực hiện điều tiết tài chính công đoàn trong toàn hệ thống theo qui định của Luật Công đoàn và Nghị định 191.

Ban Chấp hành Tổng LĐ đồng ý về việc thôi tham gia Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với 13 đồng chí và thôi tham gia Ủy ban kiểm tra đối với 4 đồng chí; bầu bổ sung 18 Ủy viên Ban Chấp hành; 3 Ủy viên Đoàn Chủ tịch; 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu đồng chí Thái Thu Xương, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, năm 2022 được tổ chức Công đoàn xác định là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên nêu trong báo cáo, các cấp Công đoàn cần tập trung triển khai các giải pháp thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, phấn đấu không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết. Các cấp Công đoàn cần bám sát Kế hoạch số 146 và Hướng dẫn số 39 của Tổng LĐ trong đó hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể để thực hiện việc chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII)

“Quy định đã ban hành mức chi tối thiểu cho một đoàn viên, người lao động là 300.000 đồng; các Công đoàn cơ sở cân đối, nếu thiếu thì Công đoàn cấp trên cơ sở cấp bù; Công đoàn cấp trên cơ sở thiếu thì LĐLĐ tỉnh, thành phố cấp bù; nếu LĐLĐ tỉnh, thành phố thiếu thì Tổng LĐ cấp bù. 300.000 đồng là mức chi tối thiểu, nếu có điều kiện thì khuyến khích chăm lo ở mức cao hơn”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nói.

Đồng chí  Nguyễn Đình Khang cho biết thêm, đối với những đơn vị tỉnh, thành chưa cân đối được, ngay ngày 13/1, Ban Tài chính thực hiện ngay việc cấp cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố; đồng thời, LĐLĐ các tỉnh, thành phố cấp ngay cho Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cấp trên cơ sở cấp ngay cho Công đoàn cơ sở. Chính sách ban hành là rất rành mạch, rõ ràng, LĐLĐ các tỉnh, Công đoàn ngành phải hướng dẫn thật chi tiết cho Công đoàn cấp dưới. 

Chủ tịch Tổng LĐ lưu ý, cần chủ động nắm sát tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi COVID-19, doanh nghiệp chủ bỏ trốn, bị giải thể, phá sản. Quan tâm chỉ đạo các cấp Công đoàn trong đối thoại, thương lượng thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhất là những người gặp khó khăn do dịch bệnh.   

Gia Hưng
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực