Mãi là dấu son trong lịch sử cách mạng

Tại hội thảo “Chiến thắng Tua Hai - Mở đầu cao trào Đồng Khởi ở Nam bộ” tổ chức ngày 6/1, tại Tây Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh cho biết: Tây Ninh là tỉnh có bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng “trung dũng, kiên cường” trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đặc biệt, trong thời kỳ chống Mỹ, Tây Ninh đã trở thành “căn cứ địa của các cơ quan đầu não cách mạng miền Nam”.

 
 Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh phát biểu tại hội thảo (Ảnh: HM)

Ngay trong những ngày đầu quân xâm lược Pháp đặt chân lên mảnh đất Tây Ninh, nhiều cuộc đấu tranh đã diễn ra gắn liền với tên tuổi của Lãnh binh Tòng, Khâm Tấn Tường, Trương Quyền… Từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng ở Tây Ninh ngày càng lớn mạnh, đến tháng Tám năm 1945, cùng với cả nước, Tây Ninh đã giành được chính quyền về tay nhân dân. Từ đó, Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh tiếp tục cuộc kháng chiến 9 năm đầy “gian lao mà anh dũng” đánh đuổi thực dân Pháp, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ quê hương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam bộ, Trung ương Cục, quân và dân Tây Ninh lập nhiều chiến công to lớn, từ thắng lợi của trận Tua Hai - mở đầu cho cao trào Đồng khởi vũ trang ở Nam bộ, phong trào Quyết tử giữ Gò Dầu, vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn, đến những thắng lợi quan trọng đánh bại hàng loạt trận càn lớn của quân Mỹ và quân Sài Gòn như: Mistiff, Hattisburg, Birmingham, Attenboro, Junction City. Những thắng lợi quan trọng trên chiến trường Tây Ninh góp phần cùng cả nước lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, từ chiến lược “Chiến tranh một phía”, “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” đến “Việt Nam hoá chiến tranh”. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tây Ninh lại bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam của Tổ quốc đầy hy sinh, gian khổ. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương và bằng nỗ lực và quyết tâm của mình, Tây Ninh từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh tế có bước phát triển vượt bậc, mọi mặt đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đến nay đã tròn 60 năm, nhưng Chiến thắng Tua Hai mãi là một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Đảng và công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh. Chiến thắng này không chỉ giới hạn trong một trận đánh thông thường mà vượt qua không gian và thời gian, đi vào lịch sử dân tộc như là một chiến công quân sự và chính trị có ý nghĩa chiến lược của cách mạng miền Nam. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, đồng thời khẳng định: “Tinh thần của chiến thắng Tua Hai vẫn còn ghi đậm trong mỗi con người Tây Ninh, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh. Do đó, việc bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của chiến thắng Tua Hai là trách nhiệm trước hết của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh. Cùng với đó là sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà Nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương”. Đồng chí Phạm Viết Thanh khẳng định.

leftcenterrightdel
Tinh thần chiến thắng Tua Hai là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh  (Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo xem sa bàn trận đánh Tua Hai - Ảnh: HM)

Đoàn kết vươn lên, đạt nhiều thành tựu to lớn

Theo đồng chí Phạm Viết Thanh, trong thời kỳ đổi mới, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hào khí “trung dũng, kiên cường”, bằng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh đã đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó, tập trung trí tuệ, xác định đúng đắn chiến lược phát triển cùng lộ trình và bước đi phù hợp, tạo được bước đột phá mạnh mẽ để vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng. Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 8,4% so với năm 2018, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (ước 6,8%), xu hướng tăng trưởng ổn định, bên vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước không ngừng tăng lên. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm khá của cả nước.

 
 Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh đoàn kết vượt qua khó  khăn xây dựng Tây Ninh ngày một giàu đẹp (Ảnh: HM)

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng; cơ sở hạ tầng xã hội được tăng cường, diện mạo đô thị và nông thôn được đổi mới; công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được triển khai có hiệu quả, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc. Quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương giáp biên có chung đường biên giới của Vương quốc Campuchia được duy trì và không ngừng mở rộng.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả rõ nét. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá của các thế lực thù địch; phản bác, gở bỏ các thông tin, quan điểm sai trái, xấu, độc trên internet và mạng xã hội được tỉnh quyết liệt triển khai và đạt được kết quả rất to lớn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá về tư tưởng, chính trị trong nội bộ…/.

Hoàng Mẫn (ghi)