Bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng đội ngũ cán bộ

Bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng đội ngũ cán bộ

(ĐCSVN) - Dựa vào nền tảng nguyên tắc của công tác xây dựng Đảng, với tư duy lý luận đột phá, đổi mới, sáng tạo của Đảng về công tác cán bộ - “then chốt của then chốt”; tất cả các khâu và các quy trình của công tác cán bộ đều được đổi mới. Công tác cán bộ được quan tâm một cách xứng tầm, thực sự là công việc “then chốt của then chốt”. Điều này giúp cho các cấp ủy nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo để phát huy tốt hơn vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng hơn với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.
Tinh thần “Đồng Khởi mới” tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện “mục tiêu kép”
Tinh thần “Đồng Khởi mới” tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện “mục tiêu kép”
(ĐCSVN) - Tinh thần “Đồng Khởi mới” đã khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết và cổ vũ sức mạnh, tạo động lực mạnh mẽ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân...
Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo cán bộ Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo cán bộ Việt Nam - Lào
(ĐCSVN) - Hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như trong...
Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội
Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội
(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu bám sát quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường,...