Tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba

Tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba

(ĐCSVN) - Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Roberto Morales đã đi sâu trao đổi thông tin về tình hình hai Đảng, hai nước và các vấn đề cùng quan tâm; đồng thời thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hai Đảng, cam kết thúc đẩy đưa các ý tưởng trao đổi thành chương trình hành động giữa hai Đảng trong thời gian tới.
Bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng đội ngũ cán bộ
Bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng đội ngũ cán bộ
(ĐCSVN) - Dựa vào nền tảng nguyên tắc của công tác xây dựng Đảng, với tư duy lý luận đột phá, đổi mới, sáng tạo của Đảng về công tác cán bộ - “then...
Tinh thần “Đồng Khởi mới” tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện “mục tiêu kép”
Tinh thần “Đồng Khởi mới” tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện “mục tiêu kép”
(ĐCSVN) - Tinh thần “Đồng Khởi mới” đã khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết và cổ vũ sức mạnh, tạo động lực mạnh mẽ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân...
Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo cán bộ Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo cán bộ Việt Nam - Lào
(ĐCSVN) - Hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như trong...