Công tác biên tập, xuất bản, nghiên cứu khoa học tiếp tục triển khai đúng định hướng

Thứ sáu, 13/01/2023 17:00
(ĐCSVN) - Năm 2022, công tác biên tập, xuất bản, nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục triển khai đúng định hướng, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngày 13/1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022.

leftcenterrightdel
 Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam và đại diện một số ban, ngành, cơ quan Trung ương đến dự.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hoạt động và kết quả công tác thi đua của Nhà xuất bản năm 2022; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan; thông tin về kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Nhà xuất bản; về tổng kết công tác thi đua năm 2022; giải đáp các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động. Hội nghị đã thảo luận, nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ, NXB tiếp tục thực hiện các văn bản của Trung ương về việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ nhằm hướng tới mục tiêu bộ máy tinh gọn và hiệu quả. Triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp vụ NXB Chính trị quốc gia Sự thật giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng giai đoạn 2026 - 2031. Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng tầm quan quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống...

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Năm qua, công tác biên tập, xuất bản, nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản tiếp tục triển khai đúng định hướng, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các phong trào thi đua, như: "Chủ động - Sáng tạo - Tận tụy - Kỷ cương - Hiệu quả vì sự ổn định, đổi mới và phát triển của Nhà xuất bản"; “Cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” … được các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa thành các mục tiêu, nội dung, tiêu chí cụ thể, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện văn hóa công sở với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động xuất bản điện tử, số hóa sách, xuất bản, phát hành điện tử trên hệ thống: sachquocgia.vn, stbook.vn, thuviencoso.vn được Nhà xuất bản chú trọng, đa dạng hóa trên các loại hình truyền thông.

Theo báo cáo, doanh thu của toàn Nhà xuất bản năm 2022 đạt 107,411 tỷ đồng, bằng 105,69% so cùng kỳ năm 2021.

NXB xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là, tiếp tục triển khai việc xuất bản sách điện tử, sách nói (Audio); đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực cho xuất bản điện tử. Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các quy trình, thủ tục trình Ban Bí thư để tái bản và tiếp tục xuất bản bộ sách Văn kiện Đảng toàn tập (80 tập); Bộ Lịch sử Việt Nam (25 tập). Thí điểm thực hiện phương thức xuất bản sách nói đối với một số xuất bản phẩm trọng tâm của Nhà xuất bản. Triển khai hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm ứng dụng xuất bản, phát hành sách điện tử (Stbook.vn), Thuviencoso.vn đến toàn bộ thư viện và các chi bộ tại cơ sở trên cả nước.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị các địa phương xây dựng Kế hoạch khảo sát về việc triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”; Chỉ thị số 01-CT/TW về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Nâng cao chất lượng Tạp chí Chính trị và Phát triển; xây dựng, mở rộng mạng lưới cộng tác viên; mời các nhà khoa học có uy tín, các nhà hoạt động thực tiễn có tên tuổi viết bài cho Tạp chí./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực