Đà Nẵng cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo

Thứ sáu, 26/11/2021 14:22
(ĐCSVN) – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Thành ủy Đà Nẵng và Ban Tuyên giáo Thành ủy phải quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Trong quá trình thực hiện, cần chú ý bám sát tinh thần chỉ đạo mới của Nghị quyết Đại hội XIII và Hội nghị Trung ương 4 các khóa gần đây gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đình Tăng)

Sáng 26/11, tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, lĩnh vực công tác tuyên giáo là một trong những lĩnh vực trọng tâm của công tác xây dựng Đảng được Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bản thân đội ngũ cán bộ, công chức tại Ban Tuyên giáo Thành ủy thời gian qua luôn đổi mới, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ Thành ủy giao.

“Công tác tuyên giáo đã đổi mới được cả nội dung và hình thức, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ Đảng và Nhân dân, là động lực quan trọng để TP tiếp tục vượt qua các khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị, xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn TP cả trong giai đoạn trước mắt hiện nay và trong thời gian sắp tới”- đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Bám sát sự chỉ đạo, định hướng công tác Tuyên giáo TP đã vượt qua được những khó khăn, thách thức, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin trong cán bộ, đảng viên và người dân đối với các chủ trương, chính sách, các giải pháp của Đảng, Chính phủ và lãnh đạo TP.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhưng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã tích cực đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP đảm bảo tính chủ động, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cấp ủy triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ…; tiếp tục đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền và tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Cùng với đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng được đặc biệt quan tâm. Toàn ngành cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng địa phương với nhiều chuyển biến và đạt được kết quả khá quan trọng. Đồng thời thường xuyên theo dõi, định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn. Chú trọng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan báo chí TP và Trung ương tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng… qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp quan trọng trong việc triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của TP.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác tuyên giáo trên địa bàn TP cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục, như: Công tác nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là trước những vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm đôi lúc vẫn còn bị động, lúng túng. Công tác đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, quản lý các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân còn hạn chế, khó kiểm soát. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí - xuất bản trong một số trường hợp, nhất là vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm còn chưa ứng dụng khoa học công nghệ kịp thời dẫn tới làm chậm sự lan tỏa các thông tin dẫn dắt dư luận xã hội. Trong triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, nhiều cấp ủy vẫn còn lúng túng, thiếu thường xuyên; tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện chỉ thị phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Chế độ thông tin, báo cáo giữa các ngành và Ban Tuyên giáo Thành ủy tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn một số ngành chưa thường xuyên cập nhật thông tin, nhất là trên lĩnh vực khoa giáo.

leftcenterrightdel
Buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Đình Tăng)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Tuyên giáo TP Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho rằng, nhiều kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên mặt trận xây dựng Đảng của Thành ủy nói chung và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai rất quyết liệt các chủ trương của Trung ương trong việc triển khai quán triệt, nghiên cứu học tập, cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận, nhất trí và hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, ngoài việc triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu giúp Thành ủy xây dựng Chương trình hành động với nhiều nội dung, chương trình mang tính trọng tâm, trọng điểm, nhiều đột phá để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, cũng chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu, giúp Thành ủy trong giám sát, kiểm tra việc thực hiện; đa dạng hóa công tác tuyên truyền, định hướng xã hội, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp Nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình hành động, các kế hoạch có liên quan để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công tác Tuyên giáo phải chủ động dự báo tình hình để đồng thời đưa ra các giải pháp ứng phó thích hợp gắn với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột phá trong thời gian tới. Trong đó cần chú ý những thách thức về tình hình an ninh chính trị truyền thống và phi truyền thống; chú ý tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy hiểm để có giải pháp ứng phó thích hợp. Mặt khác, phải phát huy tốt kinh nghiệm, các tình huống xử lý trong thời gian qua để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội gắn với khống chế đẩy lùi dịch bệnh, tăng cường chăm lo phát triển đời sống Nhân dân, chăm lo sức khỏe của người dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo mọi người dân đươc tiếp cận điều kiện sống thuận lợi, qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền TP xây dựng và đưa Đà Nẵng phát triển đúng định hướng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Thành ủy Đà Nẵng và Ban Tuyên giáo Thành ủy quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Trong quá trình thực hiện, cần chú ý bám sát tinh thần chỉ đạo mới của Nghị quyết Đại hội XIII và Hội nghị Trung ương 4 các khóa gần đây gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. “Phải tập trung mạnh và quyết liệt cho công tác xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Đây là nhiệm vụ hàng đầu mà các cấp ủy và ngành tuyên giáo phải quan tâm thực hiện”- đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Thành ủy Đà Nẵng và Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động dự báo tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông, tình hình biên giới cũng như những thách thức, thậm chí có những vấn đề có thể gay gắt hơn do ảnh hưởng từ sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn để cảnh giác, có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

Đà Nẵng phải xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm là cùng cả nước thực hiện có hiệu quả chủ trương về thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19 gắn với khôi phục và phát triển kinh tế.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, ngành Tuyên giáo phải chủ động, có giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của Nhân dân; phải quan tâm tạo ra các khâu đột phá trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; xem xét và xử lý hài hòa các vấn đề còn tồn đọng, các điểm nghẽn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; chú ý rà soát lại tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ, đủ sức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được phân công.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng liên quan đến các lĩnh vực công tác tuyên giáo./.

Đình Tăng

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực