leftcenterrightdel

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (ảnh: Đình Tăng).

Gắn việc triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII với Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ TP

Chiều 22/11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác của Trung đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP và kết quả các mặt công tác của Đảng bộ TP Đà Nẵng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Báo cáo với đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 25/3/2021 về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP; đồng thời ban hành 14 văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội TP đã ban hành các văn bản có liên quan.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó chú trọng tổ chức hình thức hội nghị trực tuyến và đảm bảo tính đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, đồng thời phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn TP nghiên cứu chuyên sâu một số nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP.

Sau Hội nghị trên, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị bám sát các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 01-CT/TW và các chương trình, kế hoạch của của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến từng cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn với phương châm triển khai học Nghị quyết sớm nhất, nhanh nhất, rộng nhất để nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất và kịp thời; với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, nội dung đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó có sự thống nhất, đồng thuận hưởng ứng thực hiện Nghị quyết ngay từ đầu.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là 12 định hướng, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP và Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2021 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế đặc thù phát triển TP để đề xuất lựa chọn xác định những vấn đề, nội dung cần đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã xây dựng Chương trình hành động số 08-CT/TU ngày 23/4/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP, Nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp với nhiều nhóm nội dung cụ thể gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Đồng thời với công tác cụ thể hóa, xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ TP cũng được Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, địa phương, đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng quan tâm chú trọng.

leftcenterrightdel

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra. (ảnh: Đình Tăng).

Nhiều kết quả nổi bật đã đạt được

Qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng, đến nay nhiều kết quả nổi bật trên các mặt về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội; về quốc phòng- an ninh cơ bản đã được đánh giá tích cực.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay mặc dù có những thuận lợi cơ bản song việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp, khó lường và Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ cao nên đã tác động lớn đến các mặt kinh tế- xã hội, đời sống Nhân dân TP.

Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác, nhất là thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, thực hiện mục tiêu vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, khôi phục tăng trưởng kinh tế; trong đó xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thực hiện xuyên suốt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Đặc biệt, TP đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai các nghị quyết, chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, tạo nền tảng, cơ sở pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội bền vững trong thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Đảng bộ TP đã gặt hái được trong thời gian qua.

Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là những tác động của đại dịch COVID-19, song Đà Nẵng đã bám sát Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị với với những cách làm sáng tạo, có chiều sâu, thiết thực và cụ thể, từ đó giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vừa nắm vững những nội dung quan trọng, cơ bản và mới của Nghị quyết Đại hội XIII, vừa nắm chắc tình hình và nhu cầu phát triển của địa phương; đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP đi vào cuộc sống, tạo những bước phát triển mới đáng ghi nhận.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng ghi nhận, qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP, nhiều kết quả đạt được trên các lĩnh vực tại Đà Nẵng khá nổi bật, ấn tượng và đáng khích lệ. Trong đó đồng chí nhấn mạnh: Trong công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy địa phương, đơn vị đã rất quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, Đà Nẵng đã khắc phục được tình trạng mà nhiều nơi bị vướng là học tập không chỉ để nắm bắt nội dung, yêu cầu của Nghị quyết mà còn phải xác định nhiệm vụ để làm, để triển khai thực hiện. Và muốn làm, muốn triển khai thực hiện nhiệm vụ tốt phải xác định được trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và lộ trình thực hiện để kiểm tra, giám sát. “Với góc độ này, Đà Nẵng đã làm rất tốt”- đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhận định.

Cùng với đánh giá trên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị trên địa bàn TP đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra. TP đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng ở tất cả các mặt: Tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đã rà soát, sử đổi, bổ sung nhiều quy định, quy chế và ban hành nhiều quy định mới; sắp xếp, bố trí lại cán bộ sau đại hội….

“Đặc biệt, việc coi trọng người dân, hướng đến người dân được Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, địa phương, đơn vị chú ý ngay từ khâu đầu trong xây dựng chủ trương và các tình huống lãnh đạo như “Đảng nói- dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động- dân theo; Chính quyền làm- dân ủng hộ” là những phương châm, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển đòi hỏi sắp tới Đà Nẵng phải nỗ lực, tiếp tục làm tốt, làm hay hơn nữa”- đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.

Về các kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho rằng, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng và gây nhiều khó khăn nhưng Đà Nẵng đã xác định rõ thế mạnh về du lịch, dịch vụ. Từ đó có những chỉ đạo, giải pháp phù hợp, sát yêu cầu thực tế để tạo hướng đi phù hợp, hiệu quả.

Tránh tâm lý khi xây dựng Nghị quyết thì đưa ra nhiều đề xuất nhưng khi thực hiện thì thiếu quyết tâm

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng bộ TP Đà Nẵng phải xác định rõ việc tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là cả một quá trình lâu dài. Đồng thời, có nhiều vấn đề đặt ra trong việc thưc hiện Nghị quyết Đại hội lần này không chỉ là 01 nhiệm kỳ mà phải kiên trì với một mục tiêu dài hạn. “Do đó, Đảng bộ TP phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng; tránh tâm lý tổ chức học tập, quán triệt, triển khai xây dựng chương trình hành động xong là xong mà phải là quá trình phát triển, phải luôn bổ sung, đổi mới, hoàn thiện… Cùng với đó, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII phải gắn liền với triển khai, thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bởi các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đều là sự cụ thể hóa ra từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII”- đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý thêm.

Bên cạnh các lưu ý trên, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chú ý nghiên cứu kỹ nội dung và tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các bài phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị của Đảng thời gian qua. Đây là nền tảng, tư tưởng dẫn dắt quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ta.

leftcenterrightdel
Quang cảnh tại buổi làm việc của đồng chí Thường trực Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đà Nẵng. (Ảnh: Đình Tăng). 

 Đối với mặt trận phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng lưu ý phát triển trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với cấp độ lây lan ở từng vùng, từng địa phương khác nhau và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội. “Đà Nẵng có thế mạnh về du lịch, dịch vụ nhưng dịch bệnh ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh tế này là rất lớn. Du lịch đang bị tổn thương nhanh và rất lớn với các địa phương có thế mạnh này và Đà Nẵng là một trong những nơi như thế. Do đó, Đà Nẵng phải chú ý để có bước đi, giải pháp thích hợp, hiệu quả”- đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Cùng với yêu cầu trên, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý thêm: Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra nhiều mục tiêu cao cho Đà Nẵng trong định hướng phát triển. Để đạt đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi phải có lộ trình, thời gian cụ thể và bước đi vững chắc; tránh tâm lý khi xây dựng Nghị quyết thì đưa ra nhiều đề xuất nhưng khi thực hiện thì thiếu quyết tâm; đã làm thì phải quyết liệt, mạnh mẽ, “Chủ trương một thì biện pháp phải mười”- đồng chí nhấn mạnh thêm.

Về công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Đảng ta xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt. Đây cũng là yếu tố có tính chất quyết định đến sự phát triển của đất nước. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tới đây phải quyết liệt hơn nữa cho công tác này; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để tiếp tục lãnh đạo, đưa TP phát triển toàn diện trên các mặt, đạt các yêu cầu mà Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra.

Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng ghi nhận một số kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng với tinh thần chia sẻ, ủng hộ và đặt trong tổng thể chung để đạt được nhiều mục tiêu, góp phần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng cũng như sự phát triển, vững mạnh của các địa phương./.

Đình Tăng