leftcenterrightdel
Hình ảnh tại buổi Họp báo. (Ảnh: Đặng Hiếu) 

Chiều ngày 25/9, tại Thái Bình, Tỉnh uỷ Thái Bình tổ chức Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi Họp báo, đồng chí Dương Văn Lễ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Bình cho biết, công tác tổ chức đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, cấp uỷ các địa phương, đơn vị đã lấy ý kiến tham gia tại hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, hội nghị cán bộ, các cấp uỷ tổ chức đảng trực thuộc và các đoàn thể nhân dân; công bố và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; sau đó, hoàn thiện để trình tại đại hội. Đối với Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trình đại hội, đã tiến hành lấy ý kiến của các đồng chí Thường vụ cấp uỷ, cấp uỷ viên của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các cấp uỷ đã xây dựng dự thảo chương trình hành động, đây là nội dung mới nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp uỷ đương nhiệm chuẩn bị báo cáo đại hội thảo luận và giao cho cấp uỷ khoá mới tiếp thu, triển khai thực hiện. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, đã được cấp uỷ đương nhiệm thực hiện đảm bảo đúng quy trình theo quy định; phát huy dân chủ, công khai; lựa chọn giới thiệu được người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt, Uỷ ban Kiểm tra cấp uỷ.   

Với chủ đề Đại hội “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”, Thái Bình đề ra mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021 - 2025 là: Phát huy thành quả và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ qua, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế, Thái Bình phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025, bình quân tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%/năm; năng suất lao động tăng trên 9%/năm; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 10%/năm; tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm so với GRDP đạt 60%/năm trở lên; tốc độ tăng thu ngân sách nội địa đạt 12%/năm trở lên.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, Thái Bình đã xác định 3 khâu đột phá phát triển, đó là: Thứ nhất, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thứ hai, tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ, trong đó tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường liên huyện huyết mạch của tỉnh. Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Thứ ba, đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội./.

Đặng Hiếu