leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, được diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 15 - 17/10/2020, với sự tham dự của 343 đại biểu được bầu từ 19 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 59.592 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thông tin tại họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Hiền - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có Chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng Đồng bằng Sông cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI xác định 3 khâu đột phá là: Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển.

Dự thảo cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường công tác dân vận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung thúc đấy kinh tế phát triển nhanh, bền vững và có chiều sâu; tập trung phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và đẩy mạnh hội nhập quốc tế./.

Khánh Thùy