*Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La: Xây dựng hình ảnh cán bộ gần dân, trọng dân

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Sơn La lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, lãnh đạo tỉnh Sơn La và 296 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Sơn La đã tham dự.

Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La lần thứ XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Báo Sơn La

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị MTTQ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2019 – 2024 cần tích cực nghiên cứu đổi mới trong công tác tuyên truyền, đa dạng hình thức, nội dung phải cụ thể, phù hợp với từng đối tượng; chú trọng phát huy vai trò người có uy tín ở cộng đồng, trưởng các dòng họ, làm cho nhân dân nhận thức đúng về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục. Đồng thời, MTTQ tỉnh phải đổi mới các hình thức hoạt động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời lắng nghe ý kiến nhân dân và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những nguyện vọng, chính đáng của nhân dân. 

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết là một phương thức tập hợp, đoàn kết nhân dân hiệu quả hiện nay của Mặt trận và cả hệ thống chính trị, do đó MTTQ tỉnh Sơn La cần tiếp tục nghiên cứu tổ chức, đổi mới hình thức để nâng cao hiệu quả của ngày hội sao cho thiết thực và trở thành ngày hội của toàn dân. MTTQ tỉnh cần triển khai các phong trào, cuộc vận động đảm bảo thống nhất giữa các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm, đánh giá rõ ràng, hiệu quả từng phần việc của mỗi tổ chức, tránh chồng chéo. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước MTTQ tỉnh cần chú trọng phát huy tính sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tích cực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng. Thực hiện tốt công tác vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", phấn đấu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của địa phương một cách bền vững…

Mặt khác, MTTQ tỉnh Sơn Lan cần không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội. Mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận thống nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm chất lượng, hiệu quả, sát cơ sở; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc. MTTQ tỉnh sẽ thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tổ chức tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng MTTQ Việt Nam các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình, nhiệm vụ mới.

Đại hội đã thống nhất chỉ tiêu chung là: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Sơn La có kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% bản, tiểu khu, tổ dân phố tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam hằng năm. 90% khu dân cư xây dựng các mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả…  

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 84 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khóa XI hiệp thương cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Vi Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khóa X, tái đắc cử chức danh Chủ tịch khóa XI.

Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm 7 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

*Đồng chí Đoàn Văn Hùng tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định

Sau hai ngày làm việc Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Nam Định lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc và bế mạc ngày 20/7. Tham dự Đại hội có hơn 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.


Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội. Ảnh: Công Luận/TTXVN 

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã bầu đồng chí Đoàn Văn Hùng (sinh năm 1964, quê ở xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nam Định. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 86 đồng chí làm Ủy viên Uỷ ban MTTQ tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử 9 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định nhiệm kỳ qua đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau Đại hội Ban Thường trực MTTQ tỉnh Nam Định cần nhanh chóng đề ra các chương trình, hành động cụ thể, tiếp tục xây dựng, duy trì hoạt động bền vững và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tích cực vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân dân đã góp trên 32.360m2 đất làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi; xây dựng 276 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích trên 13.800ha, trong đó 34 cánh đồng lớn liên kết chuỗi giá trị với tổng diện tích 1.480ha; 20 chuỗi liên kết sản xuất hàng hoá. Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc. Hiện tại Nam Định đã có 209/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; 9/10 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, MTTQ các cấp thường xuyên duy trì, phát động các phong trào, cuộc vận động như: xây dựng "Khu dân cư 5 không", " Xứ, họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu", "Chùa tinh tiến"... Đến nay, toàn tỉnh có 2.863/3.462 khu dân cư văn hoá; 507.361 gia đình văn hoá; 3.432 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; 1.568 "Khu dân cư 5 không". Hàng năm, có trên 98% khu dân cư tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" tạo không khí vui tươi, gắn bó trong cộng đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào "Mái ấm công đoàn", "Một triệu áo ấm cho người cao tuổi nghèo", "Mái ấm đồng đội", "Quỹ vì nữ công nhân nghèo"... Qua 5 năm vận động, tổng số Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã thu được gần 37 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 763 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng; sửa chữa 317 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; giúp đỡ học sinh nghèo 687 triệu đồng.../.

 

Tường Vy (Tổng hợp)