Ngày 4/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã triển khai, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk; hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; hướng dẫn công tác xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các văn kiện để chuẩn bị Đại hội; hướng dẫn công tác chuẩn bị tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã triển khai, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó nhấn mạnh, Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đồng thời đây còn là dịp để nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, là tiền đề, động lực phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tiếp theo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị.

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 127-KH/TU đạt hiệu quả cao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đề nghị các cấp, các ngành nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung đã được triển khai; tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 127-KH/TU gắn với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời nêu những khó khăn, giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho cấp ủy cấp trên./.

Tin, ảnh: Cảnh Dương