“Dân vận khéo” góp phần phát triển kinh tế - xã hội

 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông Nguyễn Công Tự cho biết, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐBK, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt đến 100% cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối và triển khai đến 79/79 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); tổ chức thực hiện và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phân công cán bộ, đảng viên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Từ đó, các TCCSĐ thường xuyên vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động trong cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng cơ quan văn hóa, tổ chức đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân, doanh nghiệp... góp phần chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 Các cấp ủy đảng trong ĐBK tích cực lãnh đạo, thực hiện tốt công tác hỗ trợ Nhân dân và doanh nghiệp lao động, sản xuất, kinh doanh; tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ công việc; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước. Phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội từ thiện... thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng công nhân, lao động hưởng ứng.

leftcenterrightdel
Đảng ủy Khối  kiểm tra công tác dân vận tại Công ty Điện lực Đắk Nông năm 2019.

Trong hai năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, vận động các đoàn thể và các doanh nghiệp trong khối thực hiện hiệu quả công tác xã hội, từ thiện như: đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo; xây dựng 60 nhà tình nghĩa; tặng 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; xây dựng 2 trạm y tế xã; hàng chục km đèn điện chiếu sáng đường quê... với tổng số tiền trị giá trên 50 tỷ đồng.

Phối hợp với các tổ chức khám, chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; phụng dưỡng 9 mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ... góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Từ các phong trào dân vận thiết thực đó, ĐUK đã biểu dương, khen thưởng 30 mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; đề nghị Tỉnh ủy tuyên dương 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác dân vận.

 Đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới

 Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận tại ĐBK trong thời gian tới, Ban Thường vụ ĐUK tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp và các đoàn thể về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến quần chúng, công nhân, lao động; phát huy hiệu quả vai trò tham gia của chính quyền, đoàn thể và quần chúng; công nhân lao động trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt quan điểm trong công tác dân vận “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”; thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

 Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chính quyền và các đoàn thể, hội quần chúng theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng yếu kém, phát triển tổ chức đoàn, hội và đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, doanh nghiệp./.                                                                             

   

 

 

 

 

 

Bài, ảnh: Nguyễn Chiến