Đảng bộ TP Pleiku sắp xếp tổ chức bộ máy theo lộ trình, bước đi vững chắc

Thứ ba, 27/09/2022 17:24
(ĐCSVN) - Quán triệt quan điểm công tác tổ chức, cán bộ là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, Đảng bộ TP Pleiku (Gia Lai) tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả với cách làm khoa học, sáng tạo, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Pleiku trao quyết định sắp xếp, luân chuyển cán bộ  

Thu gọn đầu mối, giảm công chức, viên chức

Theo đồng chí Trịnh Duy Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 10/4/2018, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch theo lộ trình với cách làm, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của từng địa phương, đơn vị.

Với quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy Pleiku đã mang lại kết quả bước đầu tích cực. Trong đó, thực hiện chủ trương thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu, Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm, phân công Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ cuối năm 2018.

Thành phố tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, trung gian, giảm cấp phó. Số lượng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cấp thành phố giảm 2 tổ chức, từ 24 cơ quan đơn vị còn 22 cơ quan, đơn vị; đơn vị sự nghiệp giảm 6 đơn vị, từ 81 đơn vị còn 75 đơn vị; tổ chức cơ sở đảng giảm 4 tổ chức, từ 68 tổ chức còn 64 tổ chức. Cấp phó trong các cơ quan cấp thành phố giảm 7 người, từ 44 cấp phó còn 37 cấp phó. Trong đó, tổ chức lại phòng Y tế, phòng Dân tộc, chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế, dân tộc do Văn phòng HĐND và UBND thành phố thực hiện; sắp xếp lại các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án…

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố sáp nhập 10 đơn vị trường học thành 5 đơn vị trường học. Sau sáp nhập, giảm 5 hiệu trưởng. Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, trên cơ sở hợp nhất Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình. Sau khi thực hiện, giảm được 4 cán bộ quản lý. Chuyển Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về Trung tâm Y tế thành phố, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai; sáp nhập xã Chư Hdrông và phường Chi Lăng để thành lập đơn vị hành chính mới là phường Chi Lăng.

Cùng với đó, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể đã tinh giản 18 người; các cơ quan hành chính sự nghiệp tinh giản 650 người. Tiến hành cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị được sắp xếp bảo đảm đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác quản lý, sử dụng biên chế hằng năm được thực hiện đúng theo quy định, tổng số biên chế chính thức luôn thấp hơn biên chế được giao.

Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân cho biết, sau khi triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp, tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đã đem lại những kết quả tích cực, rõ nét. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được đổi mới, kiện toàn, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; giảm số lượng cấp phó, nhất là giảm số lượng tổ chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được kiện toàn, sắp xếp hợp lý. Việc xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Kinh nghiệm từ thực tiễn

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình (người đứng) Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ và đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thành ủy Pleiku, ngày 21/9/2022

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang, trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, Thành ủy Pleiku rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy là bước đi quan trọng nhằm giải quyết tốt việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; bảo đảm được mục tiêu vừa tinh gọn nhưng phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Các cấp ủy và chính quyền phải xác định là vấn đề khó, nhạy cảm, liên quan đến con người. Vì vậy, phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ, sự công tâm, khách quan của người đứng đầu. 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất nhận thức sâu sắc trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Việc triển khai thực hiện đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với lộ trình và bước đi vững chắc.

Ba là, tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Không thành lập các tổ chức trung gian; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cần thiết do yêu cầu thực tiễn.

Bốn là, trong quá trình triển khai thực hiện, chú trọng công tác sơ kết, đánh giá, sớm phát hiện những bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, khẩn trương báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

Bài, ảnh: Nguyễn Văn Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực