Ngày 6/1/2010, Đảng bộ xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ III nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã tiến hành đánh giá, kiểm điểm lại nhiệm kỳ 2005-2010 và thông qua nghị quyết Đại hội, đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2010-2015, tiến hành bầu trực tiếp các chức danh bí thư và phó bí thư Đảng bộ xã. Đây là Đảng bộ xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái tiến hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2005-2010 với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, sự nỗ lực của chính quyền và các đoàn thể, nhân dân tích cực lao động sản xuất nên đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế- xã hội, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, số hộ nghèo giảm xuống còn 40%. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền xã. Trong công tác xây dựng Đảng Đảng bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 36 đảng viên.

Tại đại hội, Đảng bộ xã Púng Luông đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, yếu kém như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ còn yếu kém, chưa quyết liệt, một số cán bộ đảng viên chưa nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đạt thấp so với mục tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra như vấn đề dân số, KHHGĐ.

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và đổi mới, đại hội Đảng bộ xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải lần thứ III nhiệm kỳ 2010-2015 đã có 10 ý kiến tham luận tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội, đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới và thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Púng Luông nhiệm kỳ 2010 - 2015 đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề xoá hộ đói, giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời thực hiện tốt hương ước thôn bản, xây dựng bản làng văn hoá, gia đình văn hoá, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ xã Púng Luông lần thứ III nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành, 3 đồng chí vào Ban thường vụ, bầu Bí thư Đảng bộ xã theo hình thức bầu cử trực tiếp theo đúng tinh thần chỉ thị 37 của Bộ Chính trị. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Lù Pháng Khày làm bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015. Bầu 5 đồng chí đi dự đại hội cấp trên.

Sau 2 ngày diễn ra, với tinh thần đoàn kết, dân chủ trách nhiệm và đổi mới, Đại hội Đảng bộ xã Púng Luông đã thành công tốt đẹp. Đảng bộ xã Púng Luông đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đại hội, tiến hành đại hội theo đúng quy trình đề ra, các tham luận đã tập trung vào các vấn đề cơ bản của xã, đưa ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đây là cố gắng lớn của một Đảng bộ xã với trên 98 % là đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Những kinh nghiệm quý báu rút ra trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Púng Luông lần thứ III sẽ là bài học quý cho tất cả các Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi tiến hành Đại hội để Đại hội Đảng bộ các cơ sở thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái./.