Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ ba, 19/05/2020 23:45
(ĐCSVN) - Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, trong thời gian qua, toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội… Hầu hết các doanh nghiệp trong Khối hoạt động sản xuất kinh doanh đều có hiệu quả cao, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia.
leftcenterrightdel
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Đọc diễn văn ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Người là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống đoàn kết, nhân cách văn hóa mang đậm cốt cách dân tộc và tầm vóc thời đại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa các nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra về công tác xây dựng Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng ngày càng hiệu quả; tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội… Hầu hết các doanh nghiệp trong Khối hoạt động sản xuất kinh doanh đều có hiệu quả cao, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để học và làm theo một cách thiết thực, hiệu quả, thật sự đi vào chiều sâu. Tiếp tục gắn chặt việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý và công nhân lao động phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chú trọng quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và kịp thời xét chọn để tuyên dương các mô hình điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, những gương người tốt, việc tốt, nhất là thế hệ trẻ, đối tượng là công nhân, những người trực tiếp lao động sản xuất, có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình nhằm tạo sự lan tỏa tích cực trong Đảng bộ và toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hằng năm…

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung chỉ đạo làm thật tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Qua đó tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đôi ngũ, siết chăt kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả vào các nghị quyết của Đại hội./.

Hiền Hòa
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực