Ngày 14/5, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức diễn đàn với chủ đề “Tuổi trẻ Lâm Đồng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 72 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 79 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

 
Tại diễn đàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã vinh danh, tuyên dương 90 gương đảng viên trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. (Ảnh: TTXVN) 

Tại diễn đàn, các đoàn viên, thanh niên đã chia sẻ kinh nghiệm về các phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế; thanh niên tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Đặc biệt, diễn đàn đã trao đổi, hiến kế xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng chính quyền trong việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Những mô hình, giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên như mô hình "Tổ trung kiên" được thành lập và hoạt động tại các xã, phường của thành phố Đà Lạt. Đến nay, nhờ sự nỗ lực triển khai nhiều giải pháp trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, đặc biệt là việc tham mưu xây dựng và tổ chức hoạt động của "Tổ trung kiên", trong những năm qua, tỷ lệ đoàn viên, thanh niên được đứng vào hàng ngũ của Đảng hằng năm đều tăng, chất lượng có sự chuyển biến rõ nét.

Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, từ năm 2015 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu cho Đảng hơn 24.800 đoàn viên ưu tú, tổng số đoàn viên ưu tú được kết nạp là 5.883 trên tổng số 9.879 đảng viên mới được kết nạp trong toàn đảng bộ, chiếm 59,55 %.

Cùng với đó, diễn đàn cũng đặt ra một số vấn đề về công tác xây dựng, phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên như: Tại một số địa phương, đơn vị, công tác tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng chưa được quan tâm, chất lượng đoàn viên ưu tú chưa đạt yêu cầu, nên tỉ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên thấp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền ở một số cơ sở đoàn chưa tốt, hình thức tuyên truyền chưa linh hoạt, còn xơ cứng. Vì vậy vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên chưa xác định rõ lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng và việc rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục...

Tại diễn đàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã vinh danh, tuyên dương 90 gương đảng viên trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác./.

Hoàng Mẫn