Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần 6 khoá VII khai mạc sáng 11/1 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho rằng, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ tại miền Trung ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Đảng đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cấp uỷ đảng và Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã lãnh đạo cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt so với kế hoạch.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị 

Cụ thể: sản xuất nông nghiệp vẫn tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và phát triển bền vững; đời sống của hội viên, nông dân được đảm bảo. Đặc biệt, nông nghiệp, nông thôn là bệ đỡ cứu cánh của nền kinh tế, là nền tảng cho ổn định đời sống xã hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi nông dân. Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động, sự kiện quan trọng, ý nghĩa, thiết thực được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; cán bộ, hội viên nông dân và xã hội quan tâm, đánh giá cao.

Đề cập đến những thách thức đang phải đối mặt như: nền nông nghiệp nhỏ lẻ đang phải cạnh tranh khốc liệt với xuất phát điểm không đồng đều với các nước có tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học, tài nguyên; nông dân thiếu năng lực liên kết sản xuất nông,  lâm, thuỷ sản với thị trường; hiện mới chỉ có gần 10% doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm, thuỷ sản, quy mô đầu tư nhỏ lẻ, số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm khoảng 90% khó có khả năng chi phối chuỗi giá trị ngành hàng; phần lớn hộ gia đình nông dân còn thu nhập thấp, lúng túng trong chuyển đổi và thích ứng với thị trường cạnh tranh; nguồn lực hạn chế, sản xuất nông lâm thuỷ sản bấp bênh, năng suất, chất lượng giá trị còn thấp... theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, Hội Nông dân Việt Nam phải thực hiện một cách quyết liệt vai trò trung tâm và nòng cốt nhằm tạo chuyển đổi lớn về nhiều mặt, trong đó điểm mấu chốt là tư duy về nông nghiệp. Mỗi cán bộ, hội viên nông dân cần nhìn nhận ngành nông nghiệp không chỉ đơn thuần là ngành sản xuất vật chất mà là ngành kinh doanh nông nghiệp và coi nhu cầu thị trường là mệnh lệnh cho sản xuất nông, lâm, thuỷ sản. 

leftcenterrightdel
Diễn ra trong 2 ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần 6 sẽ thảo luận, cho ý kiến vào 9 nội dung quan trọng 

"Hội Nông dân cùng đồng bào nông dân phải thoát ra khỏi tư duy trong địa giới hành chính xã, huyện, tỉnh và xây dựng chiến lược quốc gia, vùng miền, chế biến để nâng cao giá trị hàng hoá. Các cấp Hội cần đổi mới tư duy, chuyển từ sản xuất sang kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản để thực hiện có hiệu quả mối liên kết “6 nhà” mà doanh nghiệp là "bà đỡ" và người nông dân vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà kinh doanh nông nghiệp",  Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nói.

Diễn ra trong 2 ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần 6 sẽ thảo luận, cho ý kiến vào 9 nội dung quan trọng: Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 – 2020”; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 04, 05, 06 ngày 8/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021; Thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân giai đoạn 2020 – 2025”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về “Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tốt vai trò trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại…/.

Minh Châu