leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Hồng Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX.
 

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh sinh năm 1971; quê quán huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; học vị Thạc sỹ kinh tế; từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Phó Chánh Văn phòng phụ trách rồi Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Năm 2014, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Tháng 3/2018, đồng chí Đào Hồng Lan được Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

PV