leftcenterrightdel
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII .

Trong chương trình, đại hội đã nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kết quả thông báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 15 ủy viên; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII; các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Hồ Tiến Thiệu tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra gồm 11 ủy viên; đồng chí Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu đối với cá nhân đồng chí và các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là vinh dự và cũng là trọng trách nặng nề mà Đảng bộ tin tưởng, giao phó; đồng thời cũng là động viên to lớn để các đồng chí trong Ban Chấp hành tiếp tục cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, thảo luận và biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, báo cáo danh sách đề cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI chuẩn bị, tiến hành thảo luận Đề án nhân sự và tiến hành ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII.

Kết quả, Đại hội đã bầu 53 ủy viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nhóm PV