Đồng chí Lê Trí Thanh trực tiếp đến chỉ đạo, xử lý
vụ phá rừng phòng hộ tại Tiên Lãnh (Tiên Phước, Quảng Nam)

Tại Hội nghị, sau khi nghe Tờ trình giới thiệu nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu đã tiến hành bầu đồng chí Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, với 100% số phiếu đồng ý.

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu thống nhất 100% với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị giới thiệu đồng chí Lê Trí Thanh để HĐND tỉnh (khóa IX) bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay đồng chí Đinh Văn Thu vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn; trình độ chuyên môn: đại học ngành Ngân hàng; đại học ngành Luật kinh tế; thạc sĩ Chính sách công.

Đồng chí Lê Trí Thanh đã được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch các chức danh: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Lê Trí Thanh đã kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn; Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Nam./.

Tin, ảnh: Đình Tăng