Sau ba ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, chiều 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; có nhiều ý kiến đóng góp giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 53 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu theo quy định và 22 đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX ra mắt Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành  các nội dung, chương trình đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm đưa Nam Định phát triển để đạt được mục tiêu “Đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”.

"Tôi mong muốn từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự gương mẫu, nêu gương, tiên phong đi đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Tích cực nắm bắt thời cơ, vận hội mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để triển khai quyết liệt 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra", Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nói. 

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX đặt mục tiêu, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt trên 10.000 tỷ đồng; hộ nghèo giảm xuống dưới 0,15%. Có 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Hải Hậu được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu...

leftcenterrightdel
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX tiến hành biểu quyết.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; đổi mới, tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao; khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển, hình thành đô thị Rạng Đông - Thịnh Long và khu kinh tế biển Nghĩa Hưng thành trung tâm sản xuất sợi, dệt, nhuộm, may mặc và thời trang lớn của miền Bắc.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn, xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày một hiện đại. Địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai, bảo vệ, cải thiện môi trường; đồng thời đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư...

Minh Châu