Kinh tế phát triển toàn diện

leftcenterrightdel
 Phát triển của ngành nông nghiệp góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của kinh tế tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020- 2025

Nhiệm kỳ 2015- 2020, một trong những điểm nhấn trong bức tranh tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh Đồng Tháp phải kể đến đó là sự phát triển của ngành nông nghiệp.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nêu rõ: Kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh và toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 3,57%. Tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Phương thức sản xuất theo hướng hợp tác liên kết- thị trường được hình thành, trở thành nhu cầu tất yếu trong xu hướng sản xuất mới, thay đổi tư duy, nhận thức và cách tiếp cận về sản xuất làm tiền đề cho giai đoạn sau. Các ngành hàng chủ lực của Đề án Tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp đạt kết quả tích cực, nâng cao đời sống cho nông dân. Hiện nay giá trị chuỗi các ngành hàng chủ lực được nâng cao, các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất, tiêu thụ ngày càng lan tỏa, thu hút gần 50 dự án đầu tư, với hơn 5.300 tỷ đồng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, diện mạo nông thôn mới ngày càng thay đổi, nâng cao chất lượng sống của cư dân nông thôn. Ước tính đến cuối năm 2020, có 96/115 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 83,5% (kế hoạch 50%); 3 TP được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Mô hình hội quán được hình thành và phát triển, tạo xu hướng mới trong sản xuất. Đã có 100 Hội quán được thành lập ở 12 huyện, TP, phát huy tinh thần liên kết, gắn bó giữa các thành viên, tạo ra sản phẩm nông nghiệp theo hướng thích ứng với thị trường, 22 HTX được thành lập từ Hội quán. Phát triển kinh tế tập thể được quan tâm, với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể,thiết thực. Giai đoạn 2016- 2020 toàn tỉnh thành lập mới 70 HTX, nâng tổng số HTX trên đia bàn lên là 168, tăng 24 HTX so với năm 2015.

Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, đi vào chiều sâu, nhiều ngành hàng chủ lực của tỉnh tăng trưởng tốt. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy 03 khu công nghiệp đạt 98%, 12 cụm công nghiệp đạt trên 76%, Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống được quan tâm. Các hoạt động thương mại- dịch vụ khá khởi sắc, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Đồng Tháp được đưa vào hệ thống phân phối bán lẻ của các đơn vị có uy tín trong cả nước; các sản phẩm xuất khẩu chủ lực tăng trưởng tốt và giá trị lên đến 01 tỷ USD/năm. Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh…

Nhiệm kỳ qua, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Đồng Tháp được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn đứng ở thứ hàng cao và 12 năm liền trong nhóm dẫn đầu cả nước, góp phần thu hút 178 dự án đầu tư trên địa bàn, với tổng số vốn đăng ký hơn 18.000 tỷ đồng. Các hoạt động khởi nghiệp được quan tâm; mạng lưới đô thị ngày càng phát triển theo hướng kết nối và tác động liên kết vùng, làm cơ sở để phân bổ nguồn lực, góp phần định hướng đâu tư và hoàn thành cơ sở hạ tầng đô thị.

leftcenterrightdel
 Mô hình du lịch nông nghiệp đã góp phần xây dựng hình ảnh con người và nét đẹp riêng của Đồng Tháp

Trong nhiệm kỳ đời sống văn hóa- tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, vấn đề y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư đúng mức, đáp ứng dần nhu cầu của người dân; các vấn đề xã hội được quan tâm, có nhiều tiến bộ rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững;quan hệ hợp tác, đối ngoại tiếp tục được tăng cường, đạt kết quả tích cực. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế- xã hội.

Sự quyết liệt trong phát triển kinh tế đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần tạo tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân hằng năm đạt 6,44%. Ước tính đến cuối năm 2020, giá trị GRDP ước đạt 87.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng (tương đương 2.292 USD), tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, đến cuối năm 2020, ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,24%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 19,93% (năm 2015 là 17,4%), thương mại- dịch vụ chiếm 45,53% (năm 2015 là 42,7%), nông- lâm- thủy sản chiến 34,5% (năm 2015 là 39,9%).

Xây dựng, chỉnh đống Đảng và hệ thống chính trị là trọng tâm

Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chỉ đạp xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc phát sinh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thường xuyên nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với Chỉ thị số 05-Ct/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Đảng chính quyền được chú trọng quan tâm. Bên cạnh việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, việc đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu và làm việc có trách nhiệm, phục vụ Nhân dân.

Năng lực, hiệu quả các cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên, từng bước tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, phục vụ tốt yêu cầu của xã hội, các thành phần kinh tế và nhân dân. Triển khai xây dựng chính quyền thân thiện, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, trách nhiệm với Nhân dân. Công tác cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương.

leftcenterrightdel
 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp chính thức khai mạc sáng ngày 18/10

Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trước mắt và lâu dài. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh có nhiều đổi mới, nhất là việc rà soát,, bổ sung quy hoạch hằng năm, đảm bảo đúng quy trình, thời gian, chú trọng việc phát hiện, bổ sung cán bộ trẻ, nữ có năng lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm cơ cấy, tính kế thừa. Việc chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp sau năm 2020, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ; kịp thời kiện toàn cấp ủy, các chức danh chủ chốt các cấp sau năm 2020 được tích cực triển khai.

Công tác nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp trên 7.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 60.137 đảng viên, chiếm 3,76% so với dân số. Chất lượng đảng viên được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Công tác dân vận của Đảng đạt kết quả quan trọng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được nâng cao cả về chất lượng, hiệu quả…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc sáng nay 18/10 với 350 đại biểu được bầu từ 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Đại hội sẽ tiến hành báo cáo kết quả Đại hội trù bị; trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh;.../..

Hoàng Mẫn