Đưa hoạt động của các trường chính trị đi vào nền nếp, chất lượng

Thứ tư, 11/01/2023 15:15
(ĐCSVN) - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các tỉnh, thành ủy, các trường chính trị, trường bộ, ngành cần nhận thức và triển khai đầy đủ Quy định số 11-QĐ/TW đưa hoạt động của các trường chính trị đi vào nền nếp, chất lượng, góp phần hoàn thành sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng.

Ngày 11/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện trình bày cho thấy, kết quả nổi bật trong công tác trường chính trị năm 2022 là triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động thúc đẩy xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao Cờ thi đua cấp Học viện cho 7 tập thể

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW. Nghị quyết được triển khai tới 63 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Giám đốc Học viện cũng ban hành Kế hoạch số 1247-KH/HVCTQG và phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025.

Sau 1 năm rưỡi triển khai, đến nay đã có 41/63 trường đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy phê duyệt Đề án xây dựng trường chính trị chuẩn. Đặc biệt, Trường chính trị tỉnh Lào Cai đã được công nhận là trường chính trị chuẩn mức 1 và sắp tới là Trường chính trị tỉnh Nghệ An.

Trong năm, các trường chính trị, trường bộ, ngành đã nỗ lực, tiếp tục đổi mới đồng bộ các khâu, từ công tác tuyển sinh, mở lớp, quản lý học viên, thực hiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đến tổ chức giảng dạy, thực hiện tốt việc đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng. Các trường chính trị đã tổ chức tổng số 5.002 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 390.570 học viên (tăng 171,5% số lớp và tăng 182% số học viên so với năm 2021).

Trong năm, các trường đã cử 59 đồng chí đi học nghiên cứu sinh, 205 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị - đây là số lượng cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo lớn nhất từ trước tới nay. Năm 2022 cũng là năm mà số lượng giảng viên trường chính trị được chuẩn hóa kinh điển lớn nhất với 556 giảng viên. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh quan tâm bổ sung chỉ tiêu, biên chế, tổ chức tuyển dụng để bảo đảm chuẩn về tỉ lệ giảng viên 75% cho các trường; nhiều tỉnh tổ chức thành công thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh có chuyển biển mạnh mẽ. Số lượng các trường có đề tài cấp tỉnh, có giảng viên, cán bộ được tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ, cấp Học viện nhiều hơn các năm trước. Các trường đã triển khai thành công 13 hội thảo khoa học cấp bộ, 12 hội thảo, tọa đàm cấp khu vực; 22 đề tài, 53 hội thảo khoa học cấp tỉnh; 512 đề tài, hội thảo, tọa đàm khoa học cấp cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều trường đã tổ chức nghiên cứu, tích hợp vào trong công tác đào tạo các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 với với 1.694 bài viết (gấp đôi năm 2021), có 14 trường đoạt 16 giải thưởng của cuộc thi.

Biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 của các trường chính trị, trường bộ, ngành, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp. Các tỉnh, thành ủy, các trường chính trị, trường bộ, ngành cần nhận thức và triển khai đầy đủ Quy định số 11-QĐ/TW để góp phần đưa hoạt động của các trường chính trị đi vào nền nếp, chất lượng, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất chính trị, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Với 22 địa phương chưa ban hành đề án trường chính trị chuẩn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các tỉnh, thành ủy quan tâm thực hiện, cụ thể hóa Quy định số 11-QĐ/TW; rà soát các tiêu chí để khắc phục bằng được.

Cùng với đó, cần hoàn thiện các quy chế đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập ở các trường chính trị; đảm bảo tỉ lệ 1:3 các lớp tập trung/không tập trung; triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh, năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên trường chính trị; tham gia tích cực và làm nòng cốt trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dịp này, 7 tập thể đã vinh dự được nhận Cờ thi đua cấp Học viện; 11 tập thể, 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực