Đưa Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII sớm đi vào triển khai trong thực tiễn

Thứ sáu, 13/01/2023 10:37
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cũng yêu cầu, sau hội nghị, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn có hiệu quả trong thực tiễn của Hội nghị Trung ương 6; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của từng địa bàn...
leftcenterrightdel
Ban cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII 

Chiều 12/1, Ban cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tham dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đại diện lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp ủy trực thuộc, đại diện các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thành công của Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Hội nghị nhằm triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

leftcenterrightdel
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến 

Trên cơ sở thống nhất cao về nhận thức, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nhận thức sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, Đại hội XIII của Đảng khẳng định sự cần thiết phải “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, “cần phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cần nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2023, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050". Đây là những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, trên tinh thần đó, Đảng ủy Bộ khẳng định quyết tâm rất cao của toàn ngành Ngoại giao trong việc quán triệt và đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII sớm đi vào triển khai trong thực tiễn đối ngoại của đất nước.

leftcenterrightdel
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng yêu cầu, sau Hội nghị, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn có hiệu quả trong thực tiễn của Hội nghị Trung ương 6; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của từng địa bàn, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe chuyên đề Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới do PGS.TS Nguyễn Viết Thông trình bày; chuyên đề Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do PGS. TS Trần Đình Thiên trình bày.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực