leftcenterrightdel
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại hội nghị. 

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, thủ trưởng một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Truyền đạt những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đồng chí Phạm Xân Thăng cũng nêu rõ liên hệ từng nội dung Hội nghị xem xét, quyết định với thực tiễn của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, thời gian qua, Hải Dương cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhất là trong đợt dịch lần thứ 3. Tuy nhiên, tỉnh vẫn nỗ lực giữ được nhịp độ phát triển kinh tế. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp có những bước tăng trưởng đáng ghi nhận. Đến hết tháng 9/2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 13.300 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt trên 11.200 tỷ đồng, tăng 13%. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hải Dương đã có nhiều giải pháp bảo vệ, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn ổn định sản xuất, kinh doanh như: hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể gắn với phòng, chống dịch. Tỉnh cũng có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch tại đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế gắn với thực hiện tốt Thông diệp 5K; ban hành bộ tiêu chí về an toàn trong phòng, chống dịch đối với doanh nghiệp, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương; quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương để vượt qua các khó khăn, thách thức, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện nhanh các công trình, dự án thúc đẩy phát triển.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ giải phóng mặt bằng, coi đây làm nhiệm vụ chính trị trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ triển khai thực hiện các dự án, công trình, đồng thời đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công; vượt khó, tăng tốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021./.

Nhóm PV