leftcenterrightdel
Đồng chí  Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh  phát biểu khai mạc Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành bạn; lãnh đạo Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí  Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, khoa học, theo quy định của Trung ương; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đều hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với khí thế thi đua sôi nổi. Cùng với tập trung cao độ khống chế kịp thời, hiệu quả đại dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp, bảo đảm tiến độ đề ra. Đại hội đảng bộ các cấp thời gian qua đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đã có hàng ngàn ý kiến đầy tâm huyết và trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp đầy trí tuệ, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển cũng cho biết, trong dịp này, các cấp, các ngành đã tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, có nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, thiết thực, có ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; cùng vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận và cảm ơn sự cổ vũ, động viên, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ, sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, gần 25 năm tái lập tỉnh - Hải Dương đã có sự phát triển vượt bậc; 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Tại Đại hội, cùng với việc thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chỉ rõ những thành tựu kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, để từ đó rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Nội dung, chương trình và các công việc của Đại hội là rất quan trọng. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị, mỗi đồng chí đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt nội dung, chương trình của Đại hội vì mục đích cao nhất là sự thành công của Đại hội là bước khởi đầu quan trọng, quyết định sự phát triển chung của tỉnh.

Báo cáo chính trị tại Đại hội do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI được triển khai thực hiện trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Cùng với cả nước, tỉnh Hải Dương cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về thời tiết, dịch bệnh, nguồn lực đầu tư và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi và đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã có tác động tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển của tỉnh, nhất là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước và việc thực hiện chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao, từ năm 2017, tỉnh tự cân đối ngân sách và có một phần điều tiết về ngân sách Trung ương. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông thiết yếu và liên tỉnh. Xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều tiến bộ mới. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đời sống, việc làm và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện. Hội nhập và hợp tác kinh tế đạt được những kết quả tích cực. Kết quả thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVI đề ra.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. 

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững”.

Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Theo chương trình, hôm nay, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung quan trọng như: kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XXII Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh quan trọng của Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục cập nhật…

Hiền Hòa