leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị lần thứ 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. (Ảnh: HH)

Sáng 9/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương khoá XVII họp Hội nghị lần thứ 29. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chủ trì.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh Chương trình hành động phải cụ thể hóa cơ bản các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với thực tiễn Hải Dương; xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá để tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ, rõ rệt; gắn kết chặt chẽ và thực hiện đồng thời với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương lưu ý, Chương trình hành động phải xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Hải Dương, bảo đảm an sinh xã hội; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh-quốc phòng. Trong từng nhiệm vụ, giải pháp cần tích hợp các chương trình, kế hoạch, đề án, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó có cập nhật, bổ sung những giải pháp, chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc phân công thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình phải quán triệt tinh thần "5 rõ", bảo đảm dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát...

Đối với kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cá nhân theo tinh thần "3 không", "5 rõ" và "6 dám". Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận 01 của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân phải bảo đảm cụ thể, nâng cao hiệu quả các công việc đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc, các điểm nghẽn; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện kế hoạch theo hướng ngắn gọn, thực chất để việc thực hiện tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Kỳ mở rộng đến năm 2035 do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng lưu ý phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ phải phát huy được tiềm năng, thế mạnh riêng có của dòng sông Thái Bình và điều kiện tự nhiên của huyện. Tứ Kỳ cần tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở phát triển các khu công nghiệp sinh thái, hạn chế phát triển các cụm công nghiệp để bảo vệ môi trường. Huyện phải có phương án khoanh vùng, bảo vệ nghiêm ngặt vùng sản xuất nông nghiệp giá trị cao; bố trí đất công nghiệp xa khu vực dân cư, ở những khu vực sản xuất nông nghiệp không hiệu quả. Tứ Kỳ cũng cần tập trung quy hoạch các khu đô thị sinh thái, khu dân cư hiện đại, không quy hoạch mới những dự án nhỏ lẻ, phân lô bán nền ở khu vực thị trấn Tứ Kỳ...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo khảo sát lại toàn tuyến tỉnh lộ 391, có phương án mở rộng những đoạn đường có điều kiện mở rộng và xây dựng các tuyến tránh để bảo đảm lưu thông thuận lợi. Khảo sát, quy hoạch tuyến đường dọc theo đê sông Thái Bình để tạo cảnh quan, khai thác tối đa tiềm năng của sông Thái Bình, bảo đảm giao thông thông suốt. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khảo sát toàn tuyến đường gom cao tốc Hà Nội-Hải Phòng để đề xuất quy mô mở rộng, tích hợp vào quy hoạch của vùng huyện Tứ Kỳ và của tỉnh... Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và huyện Tứ Kỳ khẩn trương điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các phương án quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo và nhất trí về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, dự kiến tổ chức vào ngày 12/7 để xem xét, thảo luận về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương và các quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh đầu tư một số dự án đầu tư công./.

Biên Hòa