leftcenterrightdel

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Hòa Bình tại phường Kỳ Sơn hướng dẫn công dân đến làm thủ tục hành chính (Ảnh: baohoabinh.com.vn) 

Tại Công văn số 639-CV/VPTU ngày 12/4/2021, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nêu rõ, đây là một trong những giải pháp để thực hiện một trong bốn khâu đột phá chiến lược được Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII đã đề ra, đó là “Hoàn thiện thể chế, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Bên cạnh việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đồng chí Ngô Văn Tuấn đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình có giải pháp giảm bớt văn bản giấy tờ, tổ chức họp khi giải quyết công việc liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư để khắc phục việc doanh nghiệp, nhà đầu tư được nhiều cơ quan mời họp hoặc nhiều văn bản lấy ý kiến giữa các cơ quan Nhà nước.

Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong giải quyết công việc theo phạm vi chức năng, quyền hạn được giao, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, lợi dụng vị trí, chức vụ để trục lợi (đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư, khoáng sản).

Tính đến hết quý I/2021, các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường công tác phối hợp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư: có 95 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 2.200 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới tăng 12%, số vốn đăng ký tăng 20%); 20 doanh nghiệp đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 200 lượt doanh nghiệp; 70 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; 35 doanh nghiệp giải thể tự nguyện. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các công ty nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai các bước chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ.

UBND tỉnh cũng đã Quyết định chủ trương đầu tư cho 03 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 94,5 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm trước, về số dự án giảm 12 dự án, về vốn đăng ký giảm khoảng 97,4%. Thực hiện điều chỉnh 09 dự án đầu tư. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 597 dự án; trong đó, có 41 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 595,5 triệu USD và 556 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 87.456,7 tỷ đồng.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 101 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó, có 27 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 528,55 triệu USD và 74 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 10.757,29 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý I của các doanh nghiệp trong các KCN ước đạt 4.565 tỷ đồng, đạt 28,9% so với kế hoạch, giải quyết việc làm mới cho 140 lao động.

Với quyết tâm và những giải pháp đồng bộ của cấp uỷ và chính quyền các cấp trong lãnh đạo thực hiện mục tiêu hoàn thiện thể chế, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, thời gian tới tỉnh Hoà Bình sẽ tiếp tục đón nhận được các nguồn đầu tư chất lượng, đặc biệt là của những nhà đầu tư chiến lược./.

Vương Hùng