Ngày 9/12, Ban Nội chính Trung ương – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) -  tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020.

Công tác PCTN ngày càng quyết liệt, bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn

Tại họp báo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, Hội nghị nhằm tổng kết công tác PCTN trong 8 năm (từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay) và của cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác PCTN trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Dũng cho biết, Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác PCTN trong thời gian tới

Đồng chí Võ Văn Dũng cho biết thêm, trong chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu phải tiến hành tổng kết công tác PCTN từ năm 2013 đến nay, trong đó, phải khẳng định được kết quả của cuộc đấu tranh PCTN, lan tỏa được tới toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kết quả này để tiếp tục phát huy và nâng cao; khẳng định quyết tâm của Đảng ta trong công cuộc PCTN đầy khó khăn và thách thức này. Đồng thời, thông qua đây để đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu về công cuộc PCTN của Đảng ta. Cuộc đấu tranh này không làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng không làm nhụt chí những người có quyết tâm PCTN; khẳng định “công tác PCTN không dừng, không nghỉ, không chùng xuống, mà ngày càng quyết liệt, bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn”.

Hội nghị tổ chức trực tuyến ở 82 điểm cầu  trong cả nước

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN sẽ chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức tập trung tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) và được truyền trực tuyến tới 82 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, bộ tư lệnh và tương đương trong quân đội. Sẽ có khoảng 5.000 đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay và sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận, thảo luận. Hội nghị sẽ công bố các quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác PCTN.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết thêm, để chuẩn bị cho sự kiện này, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác PCTN gồm 20 người do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổng kết trên phạm vi cả nước, từ cấp xã trở lên, giao các đơn vị tổ chức tổng kết diện rộng kết hợp với tổng kết chuyên sâu theo các chuyên đề về công tác PCTN. Để đảm bảo khách quan, một cuộc điều tra dư luận xã hội về PCTN cũng được Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành, cung cấp dữ liệu xã hội học cho công tác tổng kết. Đến nay, 125 cấp ủy, tổ chức đảng đã hoàn thành báo cáo tổng kết, 15 cấp ủy , tổ chức đảng hoàn thành báo cáo chuyên đề; Ban Tuyên giáo Trung ương đã hoàn thành báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội về công tác PCTN. Ban Chỉ đạo đã tổ chức các cuộc tọa đàm, thảo luận và đã tập hợp 43 bài tham luận cho Hội nghị. Ngoài ra, Ban Nội chính Trung ương cũng đã phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học về “Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong PCTN – vấn đề lý luận và thực tiễn”, Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học đối với Báo cáo tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020.

Báo cáo này đã được chuyển, xin ý kiến các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, hoàn thiện trước khi diễn ra Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trước Hội nghị thứ 14 khóa XII Ban Chấp hành Trung ương. Những kết quả của công tác PCTN sẽ được đưa vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ./.

Thương Huyền