Chiều ngày 3/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lớp Bồi dưỡng công tác Tuyên giáo năm 2018 cho 100 đồng chí là các trưởng, phó ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương và tương đương năm 2018.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của 2 cơ quan. 

Đồng chí Nguyễn Viết Thảo phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: HM)

Lớp Bồi dưỡng công tác Tuyên giáo năm 2018 có 100 học viên tham dự, diễn ra từ ngày 3 - 7/12. 

Tham gia Lớp Bồi dưỡng, các đồng chí học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 9 chuyên đề: Một số nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội; Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ hiện nay; Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong tình hình mới; Đổi mới và tăng cường tham mưu các lĩnh vực khoa giáo trong công tác tuyên giáo; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới; Công tác giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn trong tình hình mới và định hướng nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Công tác tham mưu, định hướng hoạt động báo chí - xuất bản trên địa bàn của Ban Tuyên giáo cấp tỉnh; Chuyên đề công tác dư luận xã hội và xử lý tình huống trong công tác tư tưởng; Những khuynh hướng tư tưởng chủ yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, Ban Giám đốc Học viện đã thống nhất với các Ban Đảng Trung ương về việc cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý định kỳ thường xuyên hằng năm theo Quyết định 164 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác Tuyên giáo năm 2018. (Ảnh: HM)

Trong thời gian từ 3 - 7/12, các đồng chí học viên Lớp Bồi dưỡng sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 9 chuyên đề, trong đó có 4 chuyên đề thuộc kiến thức chung do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị; 5 chuyên đề về khối kiến thức nghiệp vụ của từng chuyên ngành, từng lĩnh vực do từng ban thực hiện. Qua các lớp đã tổ chức trước đó, Học viện đã rút kinh nghiệm để điều chỉnh khung chương trình học cho phù hợp. Các giảng viên tham gia giảng dạy đều là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Vì vậy, đồng chí Nguyễn Viết Thảo đề nghị các đồng chí học viên nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định của lớp học để hoàn thành nội dung chương trình học đã đề ra; đồng thời mong muốn trong quá trình tham gia học tập, các đồng chí học viên sẽ có những đóng góp tích cực vào nội dung chương trình bồi dưỡng để Học viện điều chỉnh cho phù hợp với các lớp sắp tới./.

Hoàng Mẫn