Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa bỏ phiếu kín với 100% số phiếu tán thành kỷ luật đối với nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lạng Phong, huyện Nho Quan: Phạm Thị Lan mức khai trừ Đảng.

Phạm Thị Lan sinh năm 1955 tại xã Lạng Phong huyện Nho Quan (Ninh Bình) nguyên là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nho Quan, Bí thư Đảng uỷ xã Lạng Phong nhiệm kỳ 2005-2010.

Căn cứ Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 12-12-2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả giải quyết đơn thư của nhân dân xã Lạng Phong và theo nội dung kết luận số 51-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Nho Quan về quản lý đất đai, sử dụng tài chính, ngân sách và xây dựng cơ bản của UBND xã Lạng Phong từ ngày 1-1-2006 đến 30-6-2009, Phạm Thị Lan đã có những sai phạm trong việc giao 34 lô đất cho 27 đối tượng không có tên trong quyết định giao đất. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã giao đất trái thẩm quyền cho bà Nguyễn Thị Nguyệt trong khi bà này đã chuyển nhượng 100 m2 và để ông Vũ Phương Thuý( công chức Văn Phòng-Thông kê kiêm thủ quỹ) sử dụng không hợp pháp 1672 m2.

Ngay sau khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các ngành chức năng ở huyện Nho Quan và tỉnh Ninh Binhg đã tiến hành thanh, kiểm tra để làm rõ sai phạm xảy ra ở xã Lạng Phong. Huyện uỷ Nho Quan chỉ đạo chi bộ, BCH đảng bộ xã, UBKT huyện uỷ Nho Quan và mới đây là UBKT tỉnh uỷ Ninh Bình đã tổ chức nhiều cuộc họp để phân tích, xem xét mức độ vi phạm của nguyên bí thư đảng uỷ xã Lạng Phong- Phạm Thị Lan và đã kết luận: Đồng chí Phạm thị Lan với cương vị Uỷ viên Ban chấp hành Đạng bộ huyện Nho Quan, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, nguyên bí thư BCH Đảng bộ xã Lạng Phong nhiệm kỳ 2005-2010 đã thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, lợi dụng chức vụ quyền hạn dẫn đến vi phạm Luật đất đai, Luật ngân sách, Luật xây dựng cơ bản làm mất uy tín về vai trò lãnh đạo của Đảng, gây dư luận xấu trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nhân dân vì vậy cần có kỷ luật nghiêm khắc bằng hình thức khai trừ đảng.