Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã thực hiện nội dung về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã thông báo các quyết định chuẩn y của Ban Bí thư T.Ư Đảng đối với kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao các Quyết định chuẩn y cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 7 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020.  

Hội nghị đã giới thiệu và thực hiện các bước theo quy định bầu đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị cũng tập trung xem xét, cho ý kiến về 5 nhóm nội dung quan trọng; trong đó có 3 báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại của năm 2019 của thành phố; Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý I-2019 và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2019 của Thành ủy; Báo cáo về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thực hiện dự án mở rộng điểm thông quan nội địa xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy định số 08-QĐi/TƯ ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”...

Đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành mới được bổ sung.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý I/2019, phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2019 của Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn 5 quận, huyện gồm: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ để giao nhiệm vụ xây dựng các Đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo khảo sát, đánh giá, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện đề án để triển khai thực hiện. Với nội dung này, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hoá Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 29-11-2018 về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội”; đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Trong quý I, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cũng như các hoạt động chính trị, ngoại giao, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội, đặc biệt là bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội.

Trong quý I, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương về phòng, chống tham nhũng; trên cơ sở đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra…

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, quý I/2019 mở đầu một năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020.

Ngay từ những ngày đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực, tăng tốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Kết quả, trong quý I-2019, thành phố đã đạt kết quả nổi bật, tạo đà quan trọng thực hiện các nhiệm vụ của năm và của nhiệm kỳ. Đặc biệt, Thành ủy đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và hoàn thành việc báo cáo Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, được Bộ Chính trị tán thành, thống nhất cao.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, sát thực tiễn, hiệu quả, thiết thực. Tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tăng cường phân cấp cho cơ sở, đẩy mạnh phối hợp công tác, tháo gỡ cho cơ sở. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình"; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Bên cạnh đó, căn cứ hướng dẫn của Trung ương để xây dựng và triển khai Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP; Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Chủ động công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp. Thực hiện tốt Chương trình số 20 về nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành phố, làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP.

Hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra về vi phạm liên quan việc thực hiện quy hoạch rừng Sóc Sơn; đẩy mạnh công tác ngăn chặn dịch bệnh, trước mắt là bệnh dịch tả lợn châu Phi; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm thực chất, đem lại thuận lợi cho người dân; thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ…

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 tăng 7,5% trở lên. Hoàn thành các công việc liên quan để vận hành tuyến đường sắt đô thị Hà Đông - Cát Linh…/.

Hiền Hòa