Ngày 01/3, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức ra mắt phần mềm Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Phần mềm do các kỹ sư công nghệ của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai xây dựng, với sự định hướng, tư vấn, giám sát, kiểm định chặt chẽ, thường xuyên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai. Với việc ra mắt phần mềm này, Lào Cai là một trong những tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng được phần mềm riêng phục vụ tổ chức các cuộc thi trên nền tảng Internet.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức ra mắt phần mềm Cuộc thi

Cuộc thi sẽ chia thành 3 đợt gồm: Đợt thứ nhất bắt đầu từ ngày 01/3 đến hết ngày 12/3; đợt thứ hai bắt đầu từ ngày 15/3, kết thúc vào ngày 26/3 và đợt thứ ba bắt đầu từ ngày 29/3 và kết thúc vào ngày 09/4. Mỗi đợt thi sẽ có 20 câu hỏi, trong đó 19 câu hỏi kiến thức và 1 câu hỏi dự đoán.

Nội dung thi đợt 1 và đợt 2 gồm các câu hỏi tìm hiểu về văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đợt 3 gồm các câu hỏi tìm hiểu về văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, công tác và học tập  trên địa bàn tỉnh (đối với học sinh phải từ 14 tuổi trở lên) đều được tham gia dự thi. 

 Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, với sự quyết tâm, không ngừng đổi mới trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều giải pháp trong chỉ đạo, nâng cao chất lượng, tính thực chất trong học tập, quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và sắp tới là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một trong những điểm nổi bật đó là chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất xây dựng phần mềm tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai; kết quả chủ yếu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội XIII của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Tin, ảnh: Hồng Minh