Chiều ngày 08/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác bảo đảm đúng định hướng của Trung ương, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Nội dung phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, có sự năng động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành khối lượng công việc lớn,  bảo đảm được kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất; góp phần đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng... Những kết quả ngành tuyên giáo tỉnh Lào Cai năm 2020 là thành quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, ngành tuyên giáo ở địa phương.

 Nét nổi bật trong công tác tuyên giáo năm qua là các hoạt động tuyên truyền, cổ động phong phú, đa dạng trước, trong và sau đại hội đảng các cấp; hướng dẫn, tổ chức để cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện qua báo chí. Tổng hợp gần 38.000 ý kiến từ các đảng bộ trực thuộc đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền; kịp thời định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh; nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng dư luận xã hội được duy trì thực hiện hàng tuận, giúp cấp ủy có những thông tin chính xác để định hướng cơ sở; triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội. 

 Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động triển khai các giải pháp tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới phù hợp với thực tiễn địa phương; thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” để nhân dân hiểu rõ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

 Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác năm 2021 với 10 nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Trong đó, tập trung tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; tuyên truyền bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử Quốc hội khóa XV; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, internet.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gián tới, ngành Tuyên giáo bám sát yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra để xây dựng kế hoạch, chương trình phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2021. Ngành Tuyên giáo cần dự báo tình hình thực tiễn để đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ công tác sao cho phù hợp; đổi mới công tác tuyên giáo trong tham mưu công tác, vận động, tuyên truyền; tham mưu, sửa đổi một số quy định của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn;… đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với chuyển đổi số để hiệu quả công tác tuyên giáo ngày càng cao./.

Tin, ảnh: Hồng Minh