Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Thứ ba, 11/01/2022 14:18
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng và phải được tiến hành mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả cao hơn nữa. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng…
leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Sáng 11/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với tổng số hơn 3 nghìn cán bộ kiểm tra các cấp.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm qua, điểm nhấn rõ nét là nhận thức trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra giám sát (KTGS) có nhiều chuyển biến tích cực. Các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện với tinh thần quyết liệt "không dừng, không nghỉ", "không chùng xuống", góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tập trung kiểm tra, giám sát; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, trên cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, kịp thời công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo Báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 13 vạn tổ chức đảng và hơn 56 vạn đảng viên; giám sát hơn 6 vạn tổ chức đảng và hơn 16 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 240 tổ chức đảng và hơn 2 vạn đảng viên… Các nội dung này đều tăng hơn so với năm 2020.

leftcenterrightdel
Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. 

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước yêu cầu trong tình hình mới, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác kiểm tra giám sát được xác định là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng. Tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành mới một số quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về KTGS và kỷ luật của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp. Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chiến lược KTGS của Đảng đến năm 2030; Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên do kỷ luật oan.  Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.  

Tăng cường KTGS việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung KTGS cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, vi phạm những điều đảng viên không được làm; KTGS tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ; có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài...  

Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, KTGS của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác KTGS.  Cùng đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Chủ động phát hiện từ sớm, từ xa những dấu hiệu vi phạm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng, biểu dương những thành tích mà các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2021.

Đồng chí khẳng định, nhìn lại năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có nhiều chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả rất quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Đề cao tính chủ động trong công tác, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị uỷ ban kiểm tra các cấp cần phân tích, làm rõ, trong số các vụ việc đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm năm qua, có bao nhiêu vụ việc do ủy ban kiểm tra các cấp tự phát hiện, tự kiểm tra? Bao nhiêu vụ có tính chất “đi trước, mở đường”? Bao nhiêu vụ việc thực hiện từ đơn thư tố cáo, báo chí, điều tra, thanh tra, kiểm tra…? Trên cơ sở đó, thấy rõ hơn sự chủ động, vai trò, vị thế của ủy ban kiểm tra.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2022, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức; đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội; tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên có diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, quy mô và ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm," "bệnh thành tích", "lạm quyền", "lộng quyền", vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng còn nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, để nâng cao bản lĩnh, uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước, Đảng ta phải tiếp tục đẩy mạnh và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên mức độ cao hơn, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng gắn liền với chống tiêu cực; ngăn chặn, đầy lùi gắn liền với kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong quá trình này, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng và phải được tiến hành mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả cao hơn nữa.

Tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng; một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

“Mỗi tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở, mỗi đảng viên dù giữ chức vụ lãnh đạo cao hay thấp đều phải khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Kỷ luật, kỷ cương của Đảng là sức mạnh, là một trong những yếu tố quyết định, bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị và xã hội”- đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác kiểm tra đảng, nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ", với phương châm: giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan và khắc phục triệt để, nhất là thu hồi tài sản do vi phạm mà có. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các nội dung công tác thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Mỗi địa phương, ngành, lĩnh vực cần nghiên cứu, lựa chọn một vài vụ việc điển hình để tập trung chỉ đạo thực hiện làm rõ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung hoàn hiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xây dựng Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa ủy ban kiểm tra và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, truyền thông, báo chí và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng trong tình hình hiện nay, điều kiện tiên quyết là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ, phải coi trọng kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương sớm tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán. Đây là một công cụ hữu ích để điều chỉnh, hỗ trợ cán bộ kiểm tra trong công tác; đồng thời để mỗi quyết định của ủy ban kiểm tra, của những “bao công” trong thời đại mới luôn công tâm, khách quan, chính xác, có lý, có tình, là quyết định của lẽ phải, của trách nhiệm và tình đồng chí, của “công lý” trong Đảng…/.

Hiền Hòa
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực