leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Phan Văn Mãi trao hoa chức mừng đoàn đại biểu dự đại hội thi đua yêu nước cấp Trung ương.  (Ảnh: Hương Thu)

 

Ngày 30/9, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn chúc mừng thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bến Tre những năm qua.

Đồng chí Phạm Đức Toàn đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, tỉnh đã tích cực phát động và thực hiện quyết liệt các phong trào thi đua. Các cấp, ngành, đơn vị đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo ra nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào đời sống, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Nổi bật là phong trào "Sản xuất, kinh doanh giỏi"; chương trình "Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp" có hơn 2.600 doanh nghiệp, 21 nghìn hộ kinh doanh cá thể thành lập mới; phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" có 101 đề tài nghiên cứu khoa học, 348 sáng kiến cấp tỉnh được công nhận áp dụng vào cuộc sống; chung sức xây dựng nông thôn mới đến nay toàn tỉnh Bến Tre có 49/142 xã đạt 19 tiêu chí…

Các ngành, các cấp đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh 5 năm qua đạt 6,41%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,59% ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Giai đoạn 2020- 2025, các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, để phong trào thi đua trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Trong đó, phát huy phương châm "Hai chân, ba mũi " của phong trào Đồng khởi năm xưa để tiếp tục triển khai phong trào thi đua Đồng khởi mới hôm nay, thúc đẩy các phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ tới.

leftcenterrightdel

 Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao văn Trọng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể.(Ảnh: Hương Thu)

Với chủ đề "Phát huy tinh thần Đồng khởi, tích cực thi đua xây dựng Bến Tre giàu đẹp, văn minh", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đồng thuận, đồng lòng, đồng loạt hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm xây dựng Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội, 8 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận phần thưởng của Nhà nước, Chính phủ; UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen 8 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020.

Hoàng Mẫn