Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ tư, 11/01/2023 19:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Học viện tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế với tư cách là trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn.

 

Ngày 11/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Học viện tiếp tục tăng cường quản lý hệ thống một cách toàn diện trên tất cả các mặt công tác, khẳng định vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Học viện tích cực, chủ động xây dựng các đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị. Tổng số học viên hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung và không tập trung tuyển sinh trong toàn hệ thống là 8.168 học viên; tổ chức thành công 10 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các chức danh trưởng, phó ban Đảng cấp tỉnh và tương đương; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cho Đảng, Nhà nước Lào; triển khai hơn 500 nhiệm vụ, đề tài khoa học đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

Đặc biệt, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được thực hiện một cách quyết liệt. Học viện chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 trên quy mô toàn quốc, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tất cả các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và sức lan tỏa rất rộng rãi trong hệ thống chính trị, toàn xã hội và ra cả nước ngoài, với 116.252 bài viết dự thi. Các nhà khoa học của Học viện đã viết hơn 40 chuyên đề lan tỏa cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay” đăng tải trên các cơ quan báo chí có uy tín, tạo hiệu ứng lan tỏa tốt trong cộng đồng mạng và biên tập, xuất bản thành sách để tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ cán bộ nòng cốt. Xây dựng 70 chuyên đề về những vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Học viện đã phối hợp với đối tác quốc tế tổ chức 29 hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề, chia sẻ thông tin và tọa đàm trao đổi học thuật theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.

leftcenterrightdel
 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, với phương châm: “Chủ động - đồng bộ - đột phá - kỷ cương - chất lượng- hiệu quả”, Học viện tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế với tư cách là trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, năm 2023, Học viện cần chủ động xây dựng nội dung chương trình, lựa chọn giảng viên và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lớp bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các lớp dự nguồn cán bộ cấp chiến lược… Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Học viện trong năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện tiếp tục phải là đơn vị đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức tốt Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023; qua đó tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong toàn hệ thống chính trị và toàn dân.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn đối với công tác trường chính trị và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng địa phương; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng…/.

Bảo Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực