leftcenterrightdel
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. 

Sáng 2/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ, Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2020, mặc dù bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực lớn, bám sát chỉ đạo của Trung ương và chương trình, kế hoạch đề ra, Tỉnh uỷ Nghệ An và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục lãnh đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp, thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường bám cơ sở; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.

Lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, quy chế hoạt động của cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, kế thừa những kết quả đạt được và bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 đã chỉ ra, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh; cụ thể hoá vào tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị một cách có hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và quyết tâm của tất cả các cấp, các ngành; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân cùng thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”.

Bênh cạnh đó, người đứng đầu Tỉnh uỷ yêu cầu cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp uỷ với hệ thống chính trị, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, nội chính, dân vận và văn phòng cấp uỷ các cấp - coi đây là nhiệm vụ, động lực lớn, quan trọng cho sự phát triển.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện nhanh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch công tác và nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cũng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19; tập trung khai thác các động lực phát triển mới trong bối cảnh khó khăn để đóng góp cho tăng trưởng, đồng thời, lưu ý cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động xử lý từ cơ sở những vấn đề bức xúc nảy sinh, tiếp tục phát huy bài học về tinh thần đoàn kết, thống nhất, cộng sự trong toàn Đảng bộ; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả từ chính quyền, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp; khơi dậy sức mạnh nội lực trong nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An tặng Bằng khen, cờ cho những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biêu trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020./.

Thành Duy