leftcenterrightdel
Nghiệm thu Đề án “Xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện” do Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm Chủ nhiệm. 

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp Bộ  Đề án nghiên cứu khoa học “Xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện” do Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm Chủ nhiệm.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng các thành viên Hội đồng là lãnh đạo một số vụ, đơn vị, tạp chí các cơ quan Đảng Trung ương.

Tham dự buổi nghiệm thu, đại diện Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có: TS Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập Thường trực, cùng các đồng chí trong Ban Biên tập, lãnh đạo một số ban, đơn vị của Báo là thành viên của Đề án.

leftcenterrightdel
GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu ý kiến.

Tại buổi nghiệm thu, Chủ nhiệm Đề án, Tiến sĩ Trần Doãn Tiến đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả nghiên cứu và những điểm mới, đóng góp của Đề án. Theo đó, Đề án được thực hiện với mục tiêu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc đề xuất mô hình hợp nhất và giải pháp nhằm xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện, phục vụ thiết thực cho việc triển khai thực hiện Kết luận 26-KL/TW ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống báo chí các ban Đảng Trung ương.

Với 3 phần nghiên cứu, Đề án đi sâu phân tích làm rõ khái niệm và đặc điểm cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện; xác định tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khi trở thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện. Đồng thời, đánh giá thực trạng hoạt động của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí các ban Đảng Trung ương, những kết quả đạt được, hạn chế và chỉ rõ một số vấn đề đặt ra khi hợp nhất tạp chí các ban Đảng Trung ương với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Căn cứ những vấn đề đặt ra, Đề án đã đưa ra mục tiêu, dự báo về mô hình phát triển và các giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, trở thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề án và ghi nhận Đề án đã được thực hiện khoa học, công phu, kỹ lưỡng, kết cấu chặt chẽ, hợp lý; đã công bố nhiều bài báo khoa học chất lượng; tổ chức 3 buổi hội thảo, tọa đàm hết sức nghiêm túc, chất lượng. Các thành viên Hội đồng đánh giá nội dung Đề án đã đề xuất được nhiều giải pháp phong phú, thiết thực, có tính khả thi cao trong thực tiễn. Hội đồng  đã  bỏ phiếu, Đề án đạt kết quả xếp loại Khá.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề án làm rõ và sửa đổi một số nội dung mang tính cập nhật hơn, đặc biệt là vấn đề về mô hình và các giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện. 

 
leftcenterrightdel
Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng cảm ơn và tiếp thu những góp ý, đánh giá sâu sắc các thành viên Hội đồng trong nhiều nội dung của Đề án. 

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng, thận trọng của Ban Chủ nhiệm Đề án. Ban Chủ nhiệm đã tiếp cận, triển khai Đề án theo tinh thần khoa học nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Bố cục, nội dung nghiên cứu của Đề án cơ bản phù hợp, lô gic, phong phú. Đề án đã thực hiện các cuộc khảo sát quy mô, khoa học, chi tiết, có giá trị cao tại một số cơ quan báo chí lớn; thực hiện phỏng vấn sâu đối với nhiều nhà khoa học, nhà báo, nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, có hàm lượng tri thức khoa học cao trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Các giải pháp và kiến nghị của  Đề  án có tính khả thi, phù hợp với xu thế phát  triển báo điện tử  hiện đại trong  trước mắt và cả tương lai những  năm  tới trong lộ trình phát triển của Báo.

Hội đồng đã thống nhất đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề án. Đề án đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

GS.TS Phùng Hữu Phú đề nghị, Ban Chủ nhiệm Đề án tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên Hội đồng, trong đó cần bổ sung, hoàn  thiện làm sâu sắc hơn nữa tính đặc thù của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện theo tinh thần Kết luận 26-KL/TW ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tiếp tục hoàn  thiện mô hình phát  triển, đề xuất các giải pháp, đặc biệt là sớm kiến nghị  Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Thường  trực Ban  Bí  thư chỉ đạo các ban Đảng triển khai thực hiện Kết luận 26-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề án trân trọng cảm ơn và tiếp thu tối đa những ý kiến nhận xét phản biện, đóng góp của các thành viên Hội đồng, đặc biệt là ý kiến kết luận của GS. TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng; đồng thời bày tỏ cảm ơn những góp ý, đánh giá sâu sắc của các thành viên Hội đồng trong nhiều nội dung để Đề án đảm bảo đạt yêu cầu và hiệu quả cao hơn,  đóng góp thiết thực trong quá trình triển khai vào thực tiễn…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường