Điểm nhấn trong triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đó là việc chỉ đạo cấp ủy các cấp đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ gắn với triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Theo đó, nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt” gồm xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt; trong khi đó xây dựng chi bộ “3 không” gồm: không yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ và không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh giúp nhân dân xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở nội dung, tiêu chí theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc học tập và làm theo thành những tiêu chí cụ thể, gắn với đặc điểm, tình hình và thực trạng yếu kém, khuyết điểm của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự bứt phá vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức và từng cá nhân. Đây là bước đột phá nhằm “đẩy khá, xóa yếu”, nhất là ở những đơn vị kết quả hoàn thành nhiệm vụ không cao, qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương...

 Đối với cấp chi bộ, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt và hoạt động gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự thảo nghị quyết và cụ thể hóa nghị quyết của trên thành chủ trương, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cấp mình. Phối kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị, địa phương và gia đình, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên nơi công tác gắn với giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú; thực hiện tốt 5 khâu trong công tác tư tưởng: “Dự báo, quản lý, định hướng, đấu tranh và xử lý tư tưởng”. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp trong việc quản lý đảng viên, nhất là tư tưởng, hậu phương gia đình, các mối quan hệ xã hội... Công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất, nhất là đối với tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm đã được các cấp ủy quan tâm đúng mức, qua đó, khắc phục dứt điểm tư tưởng “vùng cấm” và bệnh thành tích, bao che, dấu diếm khuyết điểm; chủ động phát hiện, kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với những trường hợp vi phạm, không để tồn đọng, dây dưa kéo dài.

 Trên cơ sở nội dung tiêu chí chung, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân đảng viên căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và chức trách để cụ thể hóa bước “làm theo Bác” bằng các mô hình, phần việc cụ thể. Nổi bật có các mô hình như: “Mỗi ngày học tập và làm theo một việc tốt” ở Trung đoàn 841; “Nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và soạn thảo hệ thống văn bản” ở Đảng bộ Phòng Tham mưu; “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” ở Đảng bộ Phòng Chính trị; “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển” của dân quân biển huyện Lộc Hà; “Công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác”, “Mỗi ngày làm một việc có ích”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” của Đoàn thanh niên; mô hình “Nuôi heo đất”, “Tổ phụ nữ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế” của Hội phụ nữ... Các phong trào, mô hình đã góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, sức mạnh của từng tập thể và cá nhân hướng vào giải quyết được những khâu yếu, mặt yếu, từ đó tạo sự chuyển biến tiến bộ đồng đều, toàn diện giữa các cơ quan, đơn vị.

 “Làm theo Bác”, những phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng được các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao. LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 29 đợt hành quân dã ngoại, kết hợp xây dựng nông thôn mới tại 82 xã với hơn 37 nghìn ngày công giúp dân củng cố, xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi, hạ tầng cơ sở; cải tạo, chỉnh trang vườn mẫu cho 54 hộ gia đình; vệ sinh làm sạch môi trường bờ biển... Tổng số tiền tham gia xây dựng nông thôn mới trị giá hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia quyên góp ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” được 256,3 triệu đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 313,3 triệu đồng; quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” và xây dựng được 7 nhà với tổng số tiền 440 triệu đồng.

 Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và cách làm sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp tiếp; trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở chức trách được giao phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi công việc; nói đi đôi với làmgắn với “đề cao tự soi, coi trọng tự sửa”. Coi trọng và làm tốt công tác phát hiện bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Bài, ảnh: Lê Xuân Liệu