leftcenterrightdel
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà trao các Nghị quyết, Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình; nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố 3 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 3 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 25/6/2021;

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 25/6/2021;

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 25/6/2021.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã công bố việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành: Quyết định 1109 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định 1110 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021; ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao các Nghị quyết, Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau khi nhấn mạnh vào một số nội dung quan trọng, có những dẫn chứng minh chứng cụ thể và so sánh, đối chiếu giữa Trung ương và tỉnh, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, thực hiện thắng lợi các nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại Hội nghị, đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026./.

Nhóm PV