leftcenterrightdel
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị.  

Sáng 24/02, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ 35) thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt về tình hình an ninh tư tưởng trên địa bàn TP Đà Nẵng, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động của BCĐ 35 TP trong năm 2020 và các báo cáo tham luận, ý kiến thảo luận, trao đổi của các địa phương, cơ quan, đơn vị, các thành viên BCĐ 35 và Nhóm Chuyên gia TP về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của TP; một số kinh nghiệm về tổ chức, quản lý, điều hành, phát huy các trang, nhóm trên mạng xã hội và các đề xuất, kiến nghị giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch trong thời gian tới. 

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định củng cố, kiện toàn BCĐ 35 TP gồm 20 đồng chí. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo 35; đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm Phó Trưởng ban thường trực BCĐ 35 và Quyết định củng cố, kiện toàn Nhóm Chuyên gia TP gồm 11 đồng chí.

Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị trong tình hình mới, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Công văn số 3611-CV/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 24/9/2019 của BCĐ 35 TP về triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh tại Hội nghị.

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, phòng chống, ngăn chặn “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tổ chức đảng, đảng viên.

Nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các Nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP. BCĐ 35 các cấp từ TP đến các quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của TP năm 2020./.

Tin, ảnh: Đình Tăng