Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm người cao tuổi trong xây dựng đất nước

Thứ sáu, 14/01/2022 11:30
(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát triển số lượng đi đôi với chất lượng; phát huy những kinh nghiệm quý báu của người cao tuổi trong xây dựng đất nước...

333 đại biểu đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của trên 9,7 triệu hội viên trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc đã tham dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam khai mạc trọng thể ngày 14/1, tại Hà Nội. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã dành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội lần thứ XIII của Đảng mở ra vận hội mới cho đất nước và cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp nhân dân nói chung, người cao tuổi nói riêng nhưng cũng đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ to lớn cho cả hệ thống chính trị, tổ chức xã hội, trong đó có tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam. Các cấp, các ngành và toàn xã hội đang quyết tâm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam 

Bối cảnh đó đòi hỏi Hội Người cao tuổi Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” và các hoạt động của tổ chức Hội; đoàn kết, vận động, tập hợp, khơi dậy tiềm năng to lớn của người cao tuổi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác Hội.

Cũng theo bà Phạm Thị Hải Chuyền, 5 năm qua, các cấp Hội và hội viên Hội Người cao tuổi cả nước đã đoàn kết, nỗ lực phấn vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả thiết thực, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội V đề ra, các chương trình công tác Hội và nhiệm vụ được Chính phủ giao đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Hội đã chủ động, tích cực tham mưu đề xuất với Đảng, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác Hội, về pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến Người cao tuổi; nhiều văn bản quan trọng đã được ban hành.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam 

Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng; cán bộ làm công tác Hội nhiệt tình, trách nhiệm, có năng lực, kinh nghiệm, uy tín đối với hội viên và người cao tuổi; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Hội Người cao tuổi luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác chăm sóc người cao tuổi như: tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định của pháp luật, thăm hỏi, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi từ cơ sở.

Vai trò của người cao tuổi tiếp tục được phát huy trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; gìn giữ, phát triển các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội; tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi được đẩy mạnh. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, Hội Người cao tuổi các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước. 

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi và tổ chức Hội trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với Hội Người cao tuổi; tiếp tục quán triệt sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi; đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi. 

Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát triển số lượng đi đôi với chất lượng, tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Phát huy những kinh nghiệm quý báu của người cao tuổi để tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự…

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội yêu cầu Hội cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi để phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành khóa VI Hội Người cao tuổi Việt Nam

Đồng thời, đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt lĩnh vực người cao tuổi tự chăm sóc; tích cực phát triển nguồn lực của Hội; nhân rộng các loại hình câu lạc bộ, các cơ sở dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; tập trung sức xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Người cao tuổi và tổ chức Hội tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khuyến học, khuyến tài; động viên con cháu có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh; chủ động tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội tin tưởng Hội người cao tuổi các cấp tiếp tục “Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 93 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 14 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên. Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI cùng 03 Phó Chủ tịch. 

Đại hội xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm, 03 chương trình công tác, 9 nhiệm vụ, giải pháp hướng tới thực hiện các chỉ tiêu: Tập hợp trên 90% người cao tuổi vào tổ chức Hội; 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện, trên 90% cán bộ Hội Người cao tuổi cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác Hội; tham mưu, đề xuất đảm bảo 100% người cao tuổi trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ; được hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế; phấn đấu 95% trở lên số xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; 90% trở lên Hội Người cao tuổi cơ sở có các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi...

Minh Châu
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực